Lärande

Naturvetenskap i förskolan

– utforskande i lek och aktivitet
Ta chansen att utveckla det naturvetenskapliga arbetet på din förskola. Boka en uppdragsfortbildning för förskollärare och barnskötare så kommer vår utbildare till er och ger er metoder, praktisk kunskap och inspiration för att stimulera barnens nyfikenhet och lärande.

Om fortbildningen

Det finns knappast något annat ämne som i samma utsträckning är ständigt närvarande i vår vardag på förskolan. Och som erbjuder en sådan rikedom av upplevelser och uppslag. Det är hög tid att lyfta naturvetenskap som det spännande och utvecklande ämne det är. Låt barnens naturliga nyfikenhet smitta av sig och följ med i deras spontana undersökande. Är du redo för aha-upplevelser, inspiration och roliga metoder kring naturvetenskap på förskolan? Då är det här utbildningen för dig!

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur fångar vi barnens intresse för naturvetenskap?
Naturvetenskapliga fenomen förekommer ständigt runt omkring oss i förskolans vardag, det gäller bara att få upp ögonen för dem. Kemi, fysik och teknik finns där vid lunchen, i leken, i pulkabacken... Barn lär bäst om intresse finns, och det gör det! Vår roll är att fånga barnens nyfikenhet och göra dem medvetna om naturvetenskap i vardagen. Med ökad medvetenhet om vad som är naturvetenskap kan vi bättre uppmärksamma det befintliga och utveckla det som vi redan gör.

Vad krävs av pedagogen?
Naturvetenskap och teknik finns som sagt överallt i förskolans vardag. Men utnyttjar vi verkligen denna rikedom för att utveckla barns lärande i naturvetenskap? I förskolan handlar det om att ta vara på det som sker här och nu. Det som barnen är intresserade av. Det som stimulerar barnen att bli ännu nyfiknare och fortsätta sitt utforskande. Därför behöver vi utveckla våra egna kunskaper liksom arbetssättet kring naturvetenskap. Exempelvis behöver vi känna till några bärande naturvetenskapliga fenomen.

Hur utvecklar vi barnens nyfikenhet till ett lärande i naturvetenskap?
Små barn kan inte lära sig naturvetenskap. Fel, fel, fel! Det är ofta de yngsta barnen som mest utforskar naturvetenskap i sin vardag. Barn använder alla sinnen i de vardagliga aktiviteterna. Genom att vara närvarande i barnens lek och upplevelser kan vi fånga upp deras nyfikenhet och utveckla deras kunskap. Med metoder som skapande, sagor, rörelse och lek kan vi få barnen att stanna upp, fundera, samtala och fördjupa sig i olika fenomen. Vi kan låta oss inspireras av årstiderna, måltiden och det som sker runt omkring oss. Ju mer vi stimulerar barnens nyfikenhet desto bättre utvecklas den till ett lärande.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att ge dig metoder, kunskap och inspiration som stärker din yrkesroll, stimulerar barns nyfikenhet och lärande samt utvecklar det naturvetenskapliga arbetet i din förskola.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Se filmen

Fler filmer hittar du på vår youtubekanal

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille