Specialpedagogik

Npf och problemskapande beteende i förskolan

– bryt mönster och skapa en fungerande vardag
Fortbildningen lär er att:
  • Identifiera behov bakom ett beteende
  • Hitta nya rutiner och arbetssätt
  • Ha en konstruktiv föräldradialog

Om fortbildningen

Förskolan ska anpassa sig efter barnets behov. När förskolan saknar strategier för att skapa en fungerande vardag påverkar det hela barngruppen. Det har också stor effekt på vår egen arbetssituation. Välkommen till en fortbildning som lär er hur npf-problematik och andra behov kan ta sig uttryck och hur ni hanterar och förebygger.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

Innehåll

Vilka behov kan vi möta hos barn med npf-problematik och problemskapande beteenden?
Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Vad innebär nedsättningar i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får de? När vi förstår hur och när det blir svårt, kan vi anpassa efter behoven istället för våra egna förutfattade meningar.

Hur hittar vi de kritiska momenten på vår förskola?
Gör vi rätt saker? Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad som utmanar i vår förskolevardag. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara hade barnens bästa för ögonen. Därför måste vi ta ett steg tillbaka och lära oss kartlägga och analysera det som sker. 

Hur kan vi skapa en bra föräldradialog runt svårigheterna?
Ofta märker förskolepersonalen barnets behov av stöd långt före alla andra men det kan vara svårt att prata med föräldrar om dessa utmaningar. Kanske uppstår meningsskiljaktigheter. Ett positivt samarbetsklimat är a och o.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille