Projekt på barns villkor

– planera, analysera och utveckla med pedagogisk dokumentation

Lär dig hur du lägger upp undervisningen utifrån projektarbeten som fungerar i praktiken.

Denna fortbildning kräver goda grundkunskaper inom pedagogisk dokumentation. Dessa får du till exempel via vår kurs Fånga lärprocesser.

Om fortbildningen

I förskolan är vi vana vid projekt, men ibland kan vi fastna i ett vuxenperspektiv istället för att skapa förutsättningar för undervisning på barns villkor. Undervisning på barns villkor betyder att vara medvetna om målen och lyfta fram dem i undervisningen på olika sätt, samtidigt som vi ger plats för barnens lekar och funderingar. Projektformen är ett spännande sätt för barn och pedagoger att lära, det vet vi, men för att fortsätta att utveckla vår undervisning behöver vi också utveckla hur vi arbetar med projekt. Låt dig inspireras till nya arbetssätt med kursen Undervisning på barns villkor.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, förskolechefer

Innehåll

Hur planerar vi undervisning i projektform utifrån barnens nyfikenhet? 
Att använda sig av ett projekterande arbetssätt skapar möjligheter både för målstyrda processer och barns inflytande i undervisningen. Ett lyckat projektarbete som utgår från barnen börjar redan innan det startar. Barnens motivation och nyfikenhet är nyckelord. Om du inte har en strategi för att fånga upp barnens intressen så blir det lätt en undervisning som utgår enbart ifrån ett vuxenperspektiv. Vi tittar närmare på hur vi skapar förutsättningar för undervisning på barns villkor. Vad innebär projektarbete, var börjar vi och vilken miljö krävs för att nå de mål vi sätter upp?

Hur utvecklar vi undervisningen på barns villkor?
Går det att styra barn så att de är intresserade av ett projekt mellan kl 9 och 11, men inte på eftermiddagen? Eller vågar vi låta barnens lärprocesser sprida sig ohämmat? Barn har även olika strategier för att lära sig och det behöver vi planera undervisningen utifrån. Om du erbjuder en variation av uttrycksformer så får du dessutom ett effektivt sätt att arbeta med alla våra läroplansmål.

Workshops för att hitta idéer och inspiration
Vi prövar och testar oss fram tillsammans. Du får exempel på konkreta projektidéer som du kan använda i undervisningen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Lär dig hur du lägger upp undervisningen utifrån projektarbeten som fungerar i praktiken.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille