Ledarskap och kollegialt lärande

Rektor i förskolan – ny i rollen

– en förskola där barn och pedagoger växer
Fortbildningen lär er att:
  • Skapa och upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
  • Implementera förändringar och ge dem fäste
  • Leda pedagogiska processer
  • Förebygga och hantera konflikter

Om fortbildningen

Ett formellt ledarskap är inte en medfödd förmåga, utan något vi lär oss genom träning och teoretisk kunskap. Denna ledarskapsutbildning är skräddarsydd för rektorer i förskolan och ger dig en bra grund att stå på för din fortsatta utveckling. Kursen ger dig verktyg som gör skillnad för hur du tar dig an ditt nya uppdrag, och hur väl du lyckas.

Målgrupp

Rektor och biträdande rektor i förskolan

Innehåll

Hur tar du steget från medarbetare till chef?
I dina tidigare roller hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer. Nu går du från att vara en i gruppen till att bli chef – antingen över dina tidigare kollegor eller för en ny verksamhet. Det kräver nya kunskaper och kanske också ett nytt förhållningssätt.

Hur balanserar du vardagsarbete med utvecklingsarbete? 
Att leda och utveckla förskolans systematiska kvalitetsarbete är den framgångsrika förskolechefens viktigaste uppdrag. Samtidigt förväntas du lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen. För att lyckas i ditt uppdrag måste du arbeta strategiskt och systematiskt, och inte fastna i nuets alla göranden. Hur går det till?

Hur utvecklar du medarbetare och arbetslag?
Du har höga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Hur kommer vi dit? Under kursen lär du dig grunderna i att utveckla medarbetarskap, bygga starka arbetslag, leda möten och fatta kloka beslut.

Hur hanterar du konflikter som uppstår?
Du vill utveckla men möter kollegor som tycker det är bra som det är. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar er som ledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille