Uppdraget

Förskollärarens nya yrkesroll

– utökat ansvar – utökade möjligheter

Lär er att:

  • Tolka uppdraget och yrkesrollen i den nya kontexten
  • Konkretisera uppdraget i praktiken
  • Leda dina kollegor i det vardagliga arbetet
  • Strukturera ditt arbete för att möjliggöra det utökade ansvaret

Förskolläraryrket är ett yrke i förändring

Uppdraget har förändrats, kontexten har förändrats och läroplanen har förändrats.

Förskolläraren har fått ett utökat ansvar inom flera områden och förutsättningarna på förskolorna i landet har förändrats mycket de senaste decennierna. Visst finns det förskolor där flera förskollärare gemensamt delar på ansvaret, men inte helt sällan är det en ensam förskollärare på hela förskolan. Vad innebär det i praktiken att vara förskollärare idag?

Under fortbildningen kommer vi att beröra arbetslagets gemensamma uppdrag och olika funktioner för att rikta in strålkastaren på just förskolläraren och dyka djupare i dess roll och uppdrag. Du får en tydlig genomgång av vad styrdokumenten har för förväntningar på dig som förskollärare och vad det innebär i praktiken. Vi vill att du ska komma hem med ny kraft, nytt mod och massor av lust att kliva fram och ta det utökade ansvaret.

Under fortbildningen undersöker vi följande frågor…

Hur ser den professionella yrkesrollen ut och vad är dess uppdrag?

Vi inleder med en kort tillbakablick på hur uppdraget sett ut och förändrats över tid för att sedan landa i vad det innebär idag att vara förskollärare. Vad är det egentligen som ingår i ditt uppdrag? Vi tittar på hur rollen förändrat i lpfö 18 jämfört med hur den såg ut i lpfö 98 och ringar in uppdraget i stort och smått. Genom diskussion och reflektion i gruppen får du en djupare insikt i uppdraget och blir stärkt i din yrkesroll.

Hur ser förskollärarens uppdrag ut i praktiken?

Att definiera uppdraget är en sak, men att förstå och veta vad det innebär i praktiken är en helt annan. Nu ska vi titta närmare på vad det innebär i vardagen att vara förskollärare. I styrdokumenten skrivs förskollärarens ansvar ut tydligt, men vad gör du av det ansvaret i det vardagliga arbetet?  Vilka arbetsuppgifter ligger egentligen på dig och vad krävs av dig i din profession? Vi reflekterar tillsammans över vad som kan behöva förändras eller justeras för att du ska kunna utföra uppdraget professionellt och framförallt vilka möjligheter som finns för bli stolt, nöjd och känna att du påverkar och gör skillnad.

Hur leder du som förskollärare dina kollegor i arbetet?

Det utökade och förtydligade ansvaret för bland annat undervisningen gör att det inom yrkesrollen även ingår ledarskap. Alla i arbetslaget kan bedriva undervisa men det är du som förskollärare som har ansvaret för all undervisning som sker. Vad innebär det i praktiken? Fortbildningen ger dig verktygen för att få modet och lusten att kliva fram och leda dina kollegor i det vardagliga arbetet.  

Hur kan du strukturera ditt arbete på bästa sätt för att fullfölja till uppdraget?

Det är rektors ansvar att skapa förutsättningar för förskolläraren att kunna fullfölja uppdraget, men det finns mycket du och ditt arbetslag kan göra i det egna arbetet på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter. Hur används mötestid, planeringstid och reflektionstid på bästa sätt? Vi kommer byta erfarenheter, metoder och förhållningssätt för att identifiera effektiva och framgångsrika arbetssätt.

Målgrupp

Förskollärare och rektorer

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Aktuellt och väl förankrat

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille