Lärande

Samsyn för en likvärdig förskola

– får man göra som man vill?

Lär er att:

  • Förstå hur individer och grupp kan bidra till förskolans kvalité
  • Utveckla era sammanhang och skapa en tydlighet i uppdraget
  • Skapa en röd tråd i miljö och material över förskolan

Får man göra som man vill?

All personal har sin bild av uppdraget liksom hur utbildningen och undervisningen ska bedrivas. Drar vi åt olika håll kan förskolans utveckling påverkas negativt. Med olika syn på hur vi tolkar vår läroplan kan vi skapa en bristande likvärdighet både inom och mellan avdelningarna vilket i sin tur ger lägre kvalitet. Den här fortbildningen ger er verktyg för att landa i gemensamma ställningstaganden som ger samsyn kring vilken utbildning ni ska erbjuda på er förskola i er strävan av att ge barnen en förskola av hög kvalité

Fortbildningen går att lägga upp på olika sätt utifrån var ni befinner er. Kanske passar en kortare inspirationsföreläsning bäst där ni får insikt i vikten av samsyn och gemensamma ställningstaganden samt vilka faktorer som påverkar eller också vill ni gå mer på djupet och påbörja ert arbete under en eller flera heldagar.

Är du intresserad av en kortare föreläsning – läs mer här!

Så kan vi utveckla en röd tråd över hela förskolan

För att skapa en likvärdig förskola av hög kvalité behöver vi skapa forum där all personal får möjlighet att samtala kring synen på lärmiljön och de material vi har på förskolan. Hur ger vi förutsättningar för progression i barnens lärande och vad blir viktigt att fokusera på? Hur använder vi våra lokaler optimalt? Den här kursen ger er verktyg och tips för att skapa en förskola där barnen succesivt utmanas vidare i sitt lärande med stöd av miljö och material!

Att skapa samsyn och tydlighet kring vårt uppdrag

För att skapa en välmående organisation behöver vi löpande samtala om samarbetet kollegorna emellan. Genom riktade samtal kring förskolans olika roller kan vi skapa samsyn kring uppdragen och en tydlighet för personalen, vilket i sin tur skapar en tydlighet för barnen. Hur skapar man en förskola där både barn och vuxna trivs och får möjlighet att utvecklas, växa och känna meningsfullhet? Ni kommer få verktyg och modeller för arbete med tydliggörande i uppdraget och förväntningarna gentemot personalgruppen samt hur ni kan skapa tydlighet i både strukturer och mötesforum som ger effekt för barnen.

Förverkliga teorierna i praktiken – när tanke och handling stämmer överens

Det är viktigt att vi agerar i praktiken så som vi tänker i teorin. Men hur får man till det? Och vad gör vi när det skaver i arbetslagen, när personal tänker och agerar olika? Och hur skapar vi en samsyn som blir en trygghet även när vi välkomnar nya kollegor till förskolan? Genom riktade samtal kan vi nå en samsyn och skapa tydliga ramar för vår utbildning. Ramar som utgår från våra ställningstaganden. Du kommer få inspiration till hur man kan utveckla reflektionen och samsynen över förskolan mellan er kollegor.  

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare och rektorer

 

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra fortbildningar tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra fortbildningar ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Fortbildningen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Ni har möjlighet att ställa frågor och få svar. Ni kommer att få mängder av tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som ni kan använda redan dagen efter fortbildningen.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret eller ta kontakt med din fortbildningsrådgivare. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Intervju med Anna Lund

Här kan du läsa en intervju med Anna Lund

Till kursprogrammet

Ett alternativ till uppdragsfortbildning är att gå en av våra öppna kurser.
Till kursprogrammet >>

Bra i egna lokaler!
Jag hade höga förväntningar

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille