Förskoleklassens rikskonferens 2017

- nyfiken och lekande undervisning
Vår årliga rikskonferens för lärare och skolledare i förskoleklass.
Vissa lär snabbt, andra lär långsamt. Att utveckla sitt ”grit”, sitt driv eller ”jävlar anamma” och faktiskt tro på sig själv kan vara avgörande för hur våra elever lyckas i skolan på lång sikt.

Med förskoleklassens nya och alldeles egna läroplan har förväntningarna på verksamhetens kvalitet ökat och det är dags att ta nästa steg. Att vara öppen och genuint nyfiken på hur lärande går till är viktiga nycklar för oss när vi ska möta alla våra förväntansfulla sexåringar. Låt oss ta vår utgångspunkt i våra elevers intressen och möta deras frågor för att uppmuntra till ett lustfyllt och nyfiket lärande. Välkommen till Förskoleklassens rikskonferens 2017.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.15 Välkommen
Moderator Carina Ulvegren hälsar alla deltagare välkomna.
09.20 I hjärnan på en sexåring
Torkel Klingberg, läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Brain Institute på Karolinska institutet i Stockholm
Förståelse för matematik och läsning är inget man föds med. Det krävs många års träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och utvecklar nya funktioner. Kunskap om hur detta går till hjälper oss förstå varför inlärningen går långsammare för vissa individer och snabbare för andra. Torkel Klingberg lyfter fram betydelsen av intresse och tron på att kunna förändras som förutsättningar för barnens lärande. Barn lär i olika takt och behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar. En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är »grit«, ett slags »jävlar anamma«. I föreläsningen ges också inblickar i pågående forskning som bland annat handlar om digitaliserad matematikträning i förskoleklass med programmet Vektor.
10.50 Kaffe/te och frukt
11.15 Hur blir det ämnesövergripande lärandet förskoleklassens styrka?
Klara Wikenmo, lärare F-6 och Karolina Nygren, förskollärare
När vi arbetar med ämnesövergripande projekt ges obegränsade möjligheter för våra elever att använda sin fantasi och nyfikenhet. I meningsfulla sammanhang går lek och lärande hand i hand. Att till exempel sätta upp en cirkusföreställning ger eleverna möjlighet att utveckla samtliga förmågor som uttrycks i läroplansmålen. Hör Klara och Karolina berätta om hur framförallt de kommunikativa och estetiska förmågorna kan utvecklas i projekt som utgår ifrån elevernas egna intressen.

12.30 Lunch
13.45 Det långsiktiga lärandet – planering och samarbete som fungerar
Sirkka Persson, rektor Kringlaskolan i Södertälje (Göteborg, Malmö & Kalmar) eller Magnus Blixt (Stockholm)
En bra undervisning i förskoleklass kräver planeringstid, något som är en bristvara på många skolor. Utmaningen ligger i att organisera verksamheten så att alla lärare får tid att planera och reflektera tillsammans. Lyckas vi med det har vi möjlighet att skapa en röd tråd för elevernas lärande genom årskurserna. Hör rektor Sirkka Persson eller Magnus Blixt berätta om deras arbete för att skapa samverkan mellan skola och förskoleklass.
14.45 Kaffe/te och kaka
15.15 Hur experimenterar vi fram lusten att utforska omvärlden?
Sophie Tjernbäck, förskollärare och masterstuderande i utbildningsvetenskap vid Uppsala Universitet
Man kan arbeta med konst ihop med sexåringar och man kan lära dem koppla elektriska kretsar. När vi är trygga som pedagoger och har skapat goda relationer med barnen vågar vi utmana mer i undervisningen. För Sophie Tjernbäck är frågorna och experimenterandet centrala och viktiga redskap i det pedagogiska arbetet i förskoleklassen och för att skapa kreativa nyfikna barn med lust att utforska sin omvärld. Med läroplanen som ledstjärna och relationen som bas blandar Sophie praktiska exempel med egen reflektion för att visa hur medvetna didaktiska val kan utveckla barnens lärande.
16.30 Avslutning

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Torkel Klingberg
Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet
Klara Wikenmo
Lärare F-6
Karolina Nygren
Förskollärare
Sirkka Persson
Rektor på Kringlaskolan
Magnus Blixt
Rektor på Glömstaskolan
Sophie Tjernbäck
Förskollärare och masterstuderande i utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Malmö, 24 november 2017
09.15 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Kalmar, 1 december 2017
09.15 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka

Alla deltagare på Förskoleklassens rikskonferens 2017 får en egen läroplan i specialutgåva.
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Konferensen görs i samarbete med:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc