Förskoleklassens rikskonferens 2019

Håll kursen i undervisningen med kartläggningen som kompass
Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i förskoleklass. 
Kom och fira vårt 30-års jubileum!

Skickliga lärare får elever som lär mer. Det kommer inte gratis utan kräver ständig utveckling i lärarrollen. Med årets rikskonferens vill vi hjälpa dig i detta. Vi har satt ihop ett innehåll som ger dig ett antal arbetssätt att använda i ditt klassrum. Här lär du dig hur du ger eleverna fler möjligheter till lärande. 

Vi blandar teori med arbetssätt och kryddar med massa praktiska tips. Här får du perspektiv på hur du möblerar klassrummet och idéer för din terminsplanering. Du får lära dig hur du möter elevers olika behov och hur du använder kartläggningsmaterialet på ett naturligt sätt i din undervisning. Med andra ord: vi kommer att ha en fantastisk dag tillsammans, precis som förra året! 

I år firar Lärarfortbildning 30 år och på årets rikskonferens vill vi ta tillfället i akt och fira detta tillsammans med dig. Konferensdagen kommer tack vare det bli något utöver det vanliga!

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Moderator Annica Kjell hälsar välkommen
09.10 Hur får vi ett klassrum som kan omsätta läroplanen?

Anne-Marie Körling, lärare, undervisningshandledare, författare, föreläsare och f.d. läsambassadör

Den fysiska miljön och undervisningen behöver gå hand i hand. Klassrummet ska vara ett rum som tillåter lärarens undervisning och elevernas lärande. Vår lärmiljö består av pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. Därför behöver vi ha klassrum som kan svara på våra olika behov och som går hand i hand med vårt uppdrag. Ta in rummet i planering och fundering och ställ dig själv frågan: ”Hur vill jag undervisa?”

 • Eleven har rätt att lära – vad betyder det för vår lärmiljö?
 • Ge plats för mer undervisning
 • Relationen mellan undervisningen och lärmiljön – vad har vi för unika möjligheter i förskoleklass?
10.30 Lär eleven att ställa frågor som stärker lärandet

Annica Kjell, lärare, fortbildare

Vi lärare undervisar och våra elever lär. Men det är inte säkert att dessa två möts som vi har tänkt oss. För att stötta elevernas lärande kan vi utveckla deras tänkande men också träna dem i att ställa frågor som utmanar deras lärande. Forskaren Ann S Pihlgren har tydliggjort hur våra undervisningsstilar påverkar elevens lärande. Det finns alltså undervisningsstilar som gör att våra elever lär mer – eller mindre. Under föreläsningen ger Annica Kjell oss förståelse för hur vi får eleverna att lära mer och utveckla deras tänkande. Hon delar också med sig rikligt av exempel från sin egen undervisning.

 • Hur utvecklar vi en kultur av tänkande?
 • Hur lär vi barnen att ställa frågor som leder längre i lärandet?
 • Små, små ord från läraren kan göra stor skillnad hos eleven
11.30 Lunch
12.30 Planera ämnesövergripande med bokstavstema
Jessica Ekberg och Monika Lång, lärare och författare


Det knackar på dörren. Eleverna drar spänt efter andan. Det är måndag morgon och eleverna vet precis vad som väntar. Bakom dörren väntar en hemlig gäst med sin hemliga bokstav. Dörren öppnas och där står Iskalla Ivar…

2017 blev Jessica och Monika belönade med Helge-priset för sin fantastiska ämnesövergripande undervisning utifrån bokstavsteman. Utvecklingen av deras undervisning runt bokstavsteman fortsätter och nya bokstavspersoner dyker alltjämt upp i undervisning allteftersom elevernas intressen får vara med och styra. 

 • Så planerar vi terminer och veckor utifrån våra bokstavsteman
 • Exempel på hur olika bokstäver och teman lyfts in i olika ämnen
 • Elevernas delaktighet och intressen – en viktig del av vår undervisning
 • Jagboken, Min bokstavsbok och Händelseboken – så använder vi eget läromedel i våra bokstavsteman
13.30 Hur kartlägger vi inom ramen för förskoleklassens unika pedagogik

Toura Hägnesten, lärare, speciallärare, ämnesutvecklare och föreläsare

I höst blir Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriskt. Det handlar inte om att ”finna fel” hos enskilda elever utan att bevaka att de elever som är i behov av anpassningar eller utmaningar får det. Föreläsningen ger vägledning i detta men också andra viktiga frågor som många lärare ställer sig. Hur ska vi till exempel tolka formuleringen ”att identifiera elever som visar vanliga missuppfattningar”.

 • Hur förenar vi kartläggningen på ett naturligt sätt med förskoleklassens pedagogik och temaundervisning?
 • Hur gör vi detta utan att skolifiera sexåringarna?
 • Bedömning vs kartläggning – vad ryms egentligen inom begreppen?
 • Kartläggningen är gjord. Och nu då?
14.30 Paus
Kaffe/te och kaka.
15.00 Håll kursen i matte - Hitta matematiken

Josefine Rejler, förstelärare i matematik och fortbildare

Att ha ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklass har väckt en hel del funderingar och debatter. Ska vi verkligen testa eleverna innan de knappt börjat sin skoltid? Men genom att integrera kartläggningsmaterialet i undervisningen och planeringen kommer du känna att du får ett tydligt stöd i att hålla fokus på det som är viktigt i undervisningen. Ett stöd som ofta är särskilt efterfrågat kopplat till matematik. Under föreläsningen får du exempel hur du kan integrera kartläggningen och undervisa på ett utforskande och konkret sätt utifrån Singaporemodellen. 

 • Hur kan Hitta matematiken bli ett naturligt inslag i undervisningen?
 • Hur ser och bedömer du elevers matematiska tänkande och förmågor?
 • Hur hjälper kartläggningen dig att hålla kursen?
 • Hur kan du utvärdera din egen undervisning med stöd i materialet?
 • Hur kan Singaporemodellen hjälpa till att utveckla elevers matematiska tänkande i förskoleklass?
15.50 Elever i behov av stöd

David Edfelt, psykolog, författare, föreläsare

Vi behöver hjälpa eleverna att lyckas i skolan! För vad är det som gör att vissa barn har lätt att följa med i undervisning, lek och social interaktion medan det för andra barn kan vara mycket utmanande? Vi kan förflytta berg när vi bygger på vår pedagogiska kompetens med kunskap om hur vi skapar en fungerande vardag som kan möta alla elevers behov. Varje ny klass ger oss nya möjligheter och utmaningar. Därför behöver vi reflektera runt hur vi skapar en verksamhet utifrån de elever vi faktiskt har i klassen – här och nu.  

 • Hur hittar vi och bygger bort hindren i vår undervisning?
 • Så hittar vi elevens faktiska behov
 • Hur stöttar vi elever i att leka och förstå sociala koder?
 • Hantera utmanande situationer i klassrummet
17.00 Avslutning
Moderator sammanfattar och avslutar dagen

Anne-Marie Körling
Lärare, undervisningshandledare, författare, föreläsare och f.d. läsambassadör
Annica Kjell
Lärare och fortbildare
Jessica Ekberg och Monika Lång
Lärare och författare
Toura Hägnesten
Lärare, speciallärare, ämnesutvecklare och föreläsare
David Edfelt
Psykolog, författare och föreläsare
Josefine Rejler
Förstelärare i matematik, har tillsammans med Pia Agardh introducerat Singaporemodellen i Sverige

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj konferensort!

Umeå, 17 oktober 2019
9.00-17.00 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Stockholm, 7 november 2019
9.00-17.00 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Göteborg, 14 november 2019
9.00-17.00 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Malmö, 21 november 2019
9.00-17.00 | 3 150 kr ex moms

Ej bokningsbar
Kalmar, 4 december 2019
9.00-17.00 | 3 150 kr ex moms
BOKA


Moderator: 
Annica Kjell

Årets rikskonferens kommer bidra till att erbjuda elever i förskoleklass en undervisning av hög kvalitet, likvärdighet och därmed samma möjligheter att lära.
Varmt välkomna! Annica Kjell, moderator.

Annica Kjell arbetar på Lemshaga akademi som är en föregångare på många områden när det gäller undervisningsstrategier. Annica är fortbildare hos Lärarfortbildning och är just nu också upptagen med ett projekt för Skolverket där hon stöttar en stor Stockholmskommun i implementering av läslyftet i kommunens förskolor.

Konferensen görs i samarbete med:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc