Förskoleklassens rikskonferens

FÖRSKOLEKLASS I FÖRÄNDRING - LÄGG GRUNDEN FÖR SKOLFRAMGÅNG
Den årliga mötesplatsen för lärare i förskoleklass har hittills lockat 7 400 deltagare. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar med att lägga grunden för att alla elever ska få en bra skolstart. I år firar Förskoleklassens rikskonferens dessutom sitt 10-årsjubileum. Varmt välkommen!

Vi behåller fokus på er!
De senaste åren har det hänt en hel del runt förskoleklassen och dess uppdrag. Vi vet hur viktiga ni förskoleklasslärare är för elevernas fortsatta framgång i skolan och vi är glada över att varje år få möjlighet att samla er med allt fokus på förskoleklassens unika pedagogik.

I höst bjuder vi in till en heldag med fullt fokus på förskoleklassen och dess uppdrag, 6-åringarnas lärande och hur vi ska designa undervisningen.  

Vi tror på värdet i att träffa andra i samma roll och utbyta erfarenheter, reflektera och inspireras tillsammans. På konferensen får du fylla på med flera konkreta verktyg som du direkt kan börja använda i klassrummet, men även ta del av aktuell forskning kring de förändringar förskoleklassen står i. 

Varmt välkommen att anmäla dig till årets viktigaste konferens för lärare i förskoleklass!

 

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

08.15 Registrering
Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Välkommen
Konferensen inleds
09.10 Förskoleklassens förändringar över tid – från gränsland till målstyrd och mätbar

Helena Ackesjö, fil. Dr och docent i pedagogik (ej i Umeå)
Pernilla Kallberg, fil. Dr. och universitetslektor i pedagogik (endast i Umeå)

Förskoleklassen har under det senaste decenniet genomgått flera förändringar. Ett eget kapitel i läroplanen har tillkommit, skolplikt för 6-åringar har införts och nu senast det obligatoriska kartläggningsmaterialet som en del i åtgärdsgarantin för tidiga insatser. Kanske är vi även på väg mot en 10-årig grundskola?

Här får du ta del av aktuell forskning som visar vad förändringarna betyder och vilka konsekvenser det får i praktiken. 

 • Uppdragets förändringar över tid – utmaningar och möjligheter
 • Vad betyder den positionsförskjutning som skett för praktiken?
 • Hur ser lärare i förskoleklass på sitt uppdrag att undervisa?
10.00 Var tar leken vägen bland kartläggning, ämneskunskaper och kunskapsmål?

Annika Andréasson, verksamhetsutvecklare förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag har leken och dess betydelse för lärandet en central plats. I och med de förändringar som förskoleklassen genomgått är det dock lätt att tappa bort lekens betydelse och fastna i en allt mer formaliserad vardag. Tricket kan vara att integrera lärande och lek, så att ämneskunskaper, förmågeutveckling och kartläggning går hand i hand med lekens fantasifulla värld.

 • Relationen mellan lärande och lek
 • Så kan undervisningen designas med leken som utgångspunkt
 • Att organisera för elevernas olika behov
 • Kartläggning av förmågor och kunnande i leken
10.50 Paus
Paus med kaffe, te och frukt
11.10 Ett klassrum där alla elever får lyckas – om att omfamna olikheter, ett nyfiket förhållningssätt och att möta behov

Johanna Wallinder, rektor och Carmenza Sederström, förskoleklasslärare 

I förskoleklassen på Säteriskolan råder ömsesidig respekt, hänsyn och en tillåtande atmosfär som skapar trygga grupper med långsiktiga relationer mellan eleverna. Här har lärarna arbetat systematiskt och medvetet för att skapa en god social miljö, möta behov och skapa förutsättnigna för alla elever att lyckas. Du får höra hur arbetet ser ut i klassrummet samt hur rektor möjliggör det.

 • Våra rutiner för mottagande lägger grunden för trygga grupper
 • Förhållningssättet är allt – ett klassrumsklimat som tillåter olikheter
 • Anpassningar som möjliggör deltagande – så hittar vi rätt!
 • Exempel på strategier och metoder från vår vardag
12.00 Lunch
13.00 Förskoleklassens framtid

Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse

Ingen har väl missat att det finns förslag om en 10-årig grundskola. Vad kommer det få för konsekvenser för förskoleklassen och dess lärare? En statlig utredning arbetar just nu med frågan. Lärarförbundet ger oss den senaste informationen om vad som kan komma att hända.

 • Förskoleklassen idag
 • Vad är bestämt och vad väntas ske?
 • Hur väntas uppdraget förändras?
 • Förskollärarens roll framöver – vad kan vi vänta oss?

 

13.20 Utforska den digitala världen på magiska äventyr

Speciellt inbjuden! Linda Liukas, flerfaldigt prisbelönt programmerare, sagoberättare och illustratör

Datorer, internet, artificiell intelligens och alla möjligheter den digitala utvecklingen skapat i samhället är för våra elever helt naturliga inslag i vardagen. De vet inget annat! Vår uppgift i skolan är att stötta utvecklingen av digital kompetens. Men hur gör vi det egentligen? Hur förklarar vi vad internet är för en 6-åring? Med hjälp av berättelser och konkreta övningar kan du utveckla din digitala undervisning och elevernas förståelse för det digitala samhället.  

 • Livet på nätet, programmeringens ABC och datorns funktion
 • Varför ska eleverna lära sig kod och programmering?
 • Konkreta övningar att göra med eleverna
 • Så kan Ruby hjälpa dig som lärare!
Föreläsningen ges på engelska
14.15 Paus
Fika med kaffe, te och kaka
14.45 Så tränar vi språkliga förmågor – exempel från klassrummet

Julia Andersson, leg. Logoped

Vår undervisning måste stimulera och utmana alla elever, oavsett var de befinner sig i sin språkliga utveckling. Ett utvecklat ordförråd är en förutsättning för att kunna kommunicera, beskriva och berätta. Men det handlar också om att kunna urskilja och forma språkljud inför en skriftspråklig utveckling. För att träna förmågor och förbereda eleverna för en fortsatt skolgång krävs en strukturerad och genomtänkt undervisning.

 • Vilka språkliga förmågor är kritiska för 6-åringarna att utveckla?
 • Så kan språkstimulerande undervisning designas
 • Konkreta tips på verktyg och stödstrukturer
 • Språklig sårbarhet och språkstörning – vad måste vi vara uppmärksamma på?
15.40 Hur kan ett klädstreck främja matematikundervisning?

Margareta Dalsjö, speciallärare och förstelärare i matematik

När vi undersöker matematiska fenomen mer laborativt skapas en förståelse i fler dimensioner. Om vi verkligen gör matematik konkret för eleverna kan vi ge dem den grundläggande matematiska förståelsen för fortsatt lärande. Föreläsningen ger dig verktygen till en framgångsrik matematikundervisning – en undervisning som är lustfylld, spännande och engagerande.

 • Ta del av forskning och undervisningsmodeller som verkligen utvecklar matematisk förståelse
 • Så säkerställer vi att eleverna får med sig grunderna
 • Vad är matematiksvårigheter och hur kan vi förebygga dem?
 • Laborativ matematikundervisning i praktiken
16.30 Konferensen avslutas

Varmt välkommen tillbaka!

Föreläsare

Annika Andréasson
Verksamhetsutvecklare förskoleklass, Göteborgs stad
Helena Ackesjö
Fil. Dr och docent i pedagogik, Linnéuniversitetet ej Umeå
Linda Liukas
Flerfaldigt prisbelönt programmerare, sagoberättare och illustratör
Pernilla Kallberg
Fil. Dr. och universitetslektor i pedagogik, Mälardalens högskola endast Umeå
Julia Andersson
Leg. Logoped
Margareta Dalsjö
Speciallärare och förstelärare i matematik, Skärsätra skola Lidingö
Johanna Wallinder
Rektor Säteriskolan Härryda
Carmenza Sederström
Förskoleklasslärare Säteriskolan Härryda
Lärarförbundet
Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj konferensort!

Umeå, 23 oktober 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 6 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 13 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Malmö, 27 november 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Kalmar, 4 december 2020
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor

Läs mer om erbjudandet

Konferensen görs i samarbete med:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc