Förskoleklassens rikskonferens

DEN ÅRLIGA MÖTESPLATSEN FÖR LÄRARE I FÖRSKOLEKLASS

Den årliga mötesplatsen för lärare i förskoleklass har hittills lockat 7 700 deltagare. Viktig och inspirerande fortbildning speciellt för dig som arbetar med att lägga grunden för att alla elever ska få en bra skolstart. Missade du höstens konferenser? Ingen fara – nu till våren erbjuder vi nya möjligheter att delta, digitalt eller på plats.

Nya förutsättningar - nya möjligheter ...
Vi har utvecklat nya mötesplatser för dig som vill uppdatera dig på det senaste och eftersom vi fortfarande lever med pandemin så kommer alla vårens konferenser genomföras digitalt. Alltid livesänt och interaktivt! 

Varmt välkommen!

Förskoleklass i förändring – lägg grunden för skolframgång!

Vi behåller fokus på er!
När man står mitt i förändringar är det extra viktigt att ha en stabil grund att stå på. Vi behåller fortsatt allt fokus på er lärare i förskoleklass och ger er den grunden. Ni är många som har varit med och tyckt till om programmet och vi har fått ihop ett starkt startfält. Precis som alltid bjuder vi på ett riktigt smörgåsbord med föreläsningar på olika teman och nivåer – den senaste forskningen, exempel från klassrummet, konkreta arbetssätt och massor av inspiration.
Vi kommer att titta på vilka konsekvenser de senaste årens förändringar har fått för praktiken och vad som väntas med eventuell 10-årig grundskola. Du kommer få ta del av konkreta arbetssätt för att träna elevernas matematiska förståelse och språkliga förmågor. Dessutom får du möjlighet att möta förskoleklasslärare från hela landet och byta erfarenheter, idéer och dela glädjen i uppdraget.
Varmt välkommen!

 

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

08.15 Registrering
Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Välkommen
Konferensen inleds
09.10 Förskoleklassens förändringar över tid – från gränsland till målstyrd och mätbar

Helena Ackesjö, fil. Dr och docent i pedagogik 

Förskoleklassen har under det senaste decenniet genomgått flera förändringar. Ett eget kapitel i läroplanen har tillkommit, skolplikt för 6-åringar har införts och nu senast det obligatoriska kartläggningsmaterialet som en del i åtgärdsgarantin för tidiga insatser. Kanske är vi även på väg mot en 10-årig grundskola?

Här får du ta del av aktuell forskning som visar vad förändringarna betyder och vilka konsekvenser det får i praktiken. 

 • Uppdragets förändringar över tid – utmaningar och möjligheter
 • Vad betyder den positionsförskjutning som skett för praktiken?
 • Hur ser lärare i förskoleklass på sitt uppdrag att undervisa?
10.05 Paus
10.20 Var tar leken vägen bland kartläggning, ämneskunskaper och kunskapsmål?

Annika Andréasson, verksamhetsutvecklare förskoleklass

I förskoleklassens uppdrag har leken och dess betydelse för lärandet en central plats. I och med de förändringar som förskoleklassen genomgått är det dock lätt att tappa bort lekens betydelse och fastna i en allt mer formaliserad vardag. Tricket kan vara att integrera lärande och lek, så att ämneskunskaper, förmågeutveckling och kartläggning går hand i hand med lekens fantasifulla värld.

 • Relationen mellan lärande och lek
 • Så kan undervisningen designas med leken som utgångspunkt
 • Att organisera för elevernas olika behov
 • Kartläggning av förmågor och kunnande i leken
11.20 Förskoleklassens framtid

Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse

Ingen har väl missat att det finns förslag om en 10-årig grundskola. Vad kommer det få för konsekvenser för förskoleklassen och dess lärare? En statlig utredning arbetar just nu med frågan. Lärarförbundet ger oss den senaste informationen om vad som kan komma att hända.

 • Förskoleklassen idag
 • Vad är bestämt och vad väntas ske?
 • Hur väntas uppdraget förändras?
 • Förskollärarens roll framöver – vad kan vi vänta oss?
11.50 Lunch
12.50 Hur väl lyckas vi med kartläggningen?

Ylva Gunnars utredare på Skolinspektionen

Kartläggningen i förskoleklass har nu varit obligatorisk i två läsår. Syftet är att tidigt identifiera behov av stödinsatser för att ge alla elever förutsättningar att nå kommande kunskapskrav i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Att implementera kartläggningen i undervisningen har varit både spännande och utmanande. Men med vilken kvalitet har kartläggningen genomförts och vad har den lett till? Det har Skolinspektionen haft i uppdrag att granska. Här får du ta del av resultaten!

 • Med vilken kvalitet genomförs aktiviteterna i kartläggningen?
 • Hur väl uppmärksammas och bedöms elevers behov av stöd?
 • Så utvecklas och anpassas undervisningen utifrån kartläggningen
13.25 Ett klassrum där alla elever får lyckas – om att omfamna olikheter, ett nyfiket förhållningssätt och att möta behov

Johanna Wallinder, rektor och Carmenza Sederström, förskoleklasslärare 

I förskoleklassen på Säteriskolan råder ömsesidig respekt, hänsyn och en tillåtande atmosfär som skapar trygga grupper med långsiktiga relationer mellan eleverna. Här har lärarna arbetat systematiskt och medvetet för att skapa en god social miljö, möta behov och skapa förutsättnigna för alla elever att lyckas. Du får höra hur arbetet ser ut i klassrummet samt hur rektor möjliggör det.

 • Våra rutiner för mottagande lägger grunden för trygga grupper
 • Förhållningssättet är allt – ett klassrumsklimat som tillåter olikheter
 • Anpassningar som möjliggör deltagande – så hittar vi rätt!
 • Exempel på strategier och metoder från vår vardag
14.10 Paus
14.40 Så tränar vi språkliga förmågor – exempel från klassrummet

Julia Andersson, leg. Logoped

Vår undervisning måste stimulera och utmana alla elever, oavsett var de befinner sig i sin språkliga utveckling. Ett utvecklat ordförråd är en förutsättning för att kunna kommunicera, beskriva och berätta. Men det handlar också om att kunna urskilja och forma språkljud inför en skriftspråklig utveckling. För att träna förmågor och förbereda eleverna för en fortsatt skolgång krävs en strukturerad och genomtänkt undervisning.

 • Vilka språkliga förmågor är kritiska för 6-åringarna att utveckla?
 • Så kan språkstimulerande undervisning designas
 • Konkreta tips på verktyg och stödstrukturer
 • Språklig sårbarhet och språkstörning – vad måste vi vara uppmärksamma på?
15.30 Elevnära, lustfyllt och laborativt – matte och NO när det är som bäst!

Hasse Persson, matte och NO inspiratör

Att väcka och behålla elevernas intresse för matte och NO är lika viktigt som att väcka intresset för bokstäver och skriftspråket. Genom att arbeta laborativt och ta vara på elevernas nyfikenhet och undersökningslust kan du göra det osynliga synligt och ge eleverna grundläggande förståelse i både matte och NO. Under föreläsningen får ta del av väl utprövade och elevnära idéer som ger dig en bredare repertoar inför utmaningen att planera meningsfull och långsiktigt hållbar undervisning. Du får också en dokumentation som tydliggör vilka kunskaper och förmågor eleverna tränar och utvecklar. 

 • Hur väcker du intresset för matte och NO?
 • Hur kan variation av uppgiftstyper och arbetssätt bidra till att fler elever når goda resultat?
 • Så gör du din matteundervisning mer laborativ och undersökande
16.25 Konferensen avslutas

Varmt välkommen tillbaka!

Föreläsare

Helena Ackesjö
Fil. Dr och docent i pedagogik, Linnéuniversitetet
Annika Andréasson
Verksamhetsutvecklare förskoleklass, Göteborgs stad
Lärarförbundet
Representanter från Lärarförbundets förbundsstyrelse
Ylva Gunnars
Utredare på Skolinspektionen
Johanna Wallinder
Rektor Säteriskolan Härryda
Carmenza Sederström
Förskoleklasslärare Säteriskolan Härryda
Julia Andersson
Leg. Logoped
Hasse Persson
Matte och NO inspiratör

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj tillfälle

Livesänd
Digital konferens, 7 maj 2021
9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
BOKA
4+ erjudande

Konferensen görs i samarbete med:

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc