Förskoleklassens rikskonferens 2023

DEN BÄSTA FÖRSKOLEKLASSEN – FÖR BÅDE ELEVER OCH LÄRARE

Välkommen till vår rikskonferens för förskoleklassens lärare! Det blir en dag där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet möter dig i din vardagspraktik. Du får idéer, tips och inspiration till att planera din undervisning i balans med både det barncentrerade uppdraget – och det målstyrda.

 

MALMÖ 24 NOVEMBER  |  GÖTEBORG 1 DECEMBER |  STOCKHOLM 8 DECEMBER  |  DIGITALT 08 DECEMBER  

Hur ser en undervisning ut som har ett barnfokus och ett ämnesfokus?

Att få lotsa en elev genom sitt första skolår är fantastiskt, samtidigt som det bär med sig ett stort ansvar. Under dagen får du ta del av undervisning som skapar både mening och motivation för dina unga elever – de som växer upp i en tid som domineras av smart teknologi och ett aldrig sinande informationsflöde. Dem lockar du till lärande i det digiloga klassrummet, där digitala och analoga arbetssätt och verktyg är lika naturliga. Med rätt stöd och förutsättningar erövrar eleverna språket redan i förskoleklass, för att få goda möjligheter att utvecklas till aktiva och skickliga läsare och skribenter under sin skoltid. I en undervisningsnära föreläsning får du också insikter om hur du på bästa sätt sätter grunden för elevernas taluppfattning, färdigheter och förståelse för matematiska begrepp.

Och nej, vi har inte glömt den centrala arbetsglädjen. Den som går hand i hand med gott samarbete och goda relationer. Därför ger vi dig också denna dag verktyg för att få enkla och roliga dagar på jobbet. 

Konferensprogram

08.15 Registrering

med morgonfika

09.00 Förskoleklassens rikskonferens 2023 startar!

Moderatorn hälsar välkommen och inleder konferensen.

09.10 Den bästa förskoleklassen – för både elever och lärare

Att få lotsa en elev genom sitt första skolår är fantastiskt samtidigt som det bär med sig ett stort ansvar när du tar alla dina elever i handen och leder dem in i skolans värld.

Linda Bengtsson vägleder dig hur du kombinerar ämnes- och barnfokus till en helhet inte till två olika delar av skoldagen, som uppmärksammats och kritiserats i Skolinspektionens rapporter.

 • Integrera kartläggningen i undervisningen.
 • Få syn på elevernas kunnande genom leken.
 • Skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.

I sin roll som utvecklingssekreterare i Malmö Stad handleder Linda Bengtsson lärare i förskoleklass i deras arbete.

10.00 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna

10.20 Hjärnsmart bemötande – för ett enklare och roligare arbetsliv

Lena Skogholm beskriver hur relationer formas och vad som kan vara utmanande i dem. Hon ger dig konkreta verktyg att direkt applicera i din vardag, inte minst i svårare eller stressade situationer och i tider av förändring:

 • Hur minskar du stress och ökar arbetsglädjen?
 • Hur möter du på bästa sätt upprörda personer?
 • Hur gör du om någon fastnar i det negativa?

Vi utlovar med den här föreläsningen både aha-upplevelser och skratt. Lena är beteendevetare och pedagog, och har specialiserat sig på hur vi kan dra nytta av hjärnforskningen i vår vardag. Som inspirationsföreläsare är Lena flitigt anlitad. År 2021 tilldelades hon Stora Talarpriset.

11.50 Lunch
12.50 Att erövra ett språk – undervisning från ett språkutvecklande klassrum

Välkommen till ett klassrum präglat av interaktion och stöttning – där alla elever utvecklas, engageras och erövrar det skriftliga språket. Föreläsare Anna Månsson Nylund är lärare och inspireras av Teachers College Reading and Writing Project, där målet är att utveckla eleverna till aktiva och skickliga läsare och skribenter vilket behövs i ett demokratiskt samhälle.

Annas föreläsning uppmärksammar:

 • Reflekterande högläsning – undervisning som aktiverar och engagerar.
 • Bilderböcker som utgångspunkt i undervisningen.
 • Språklig sårbarhet och stödstrukturer.

Anna är också språk-, läs- och skrivutvecklare i Göteborg där hon stöttar kollegor att utveckla den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen.

13.50 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna.

14:00 Tal, antal och räknestrategier – en hållbar och utvecklingsbar matematikundervisning

Lärare och forskare har tillsammans undersökt hur en undervisning som bygger på talrelationer utvecklar elevers förmåga att hantera tal och räknestrategier. I den här undervisningsnära föreläsningen får du veta hur du kan göra för att erbjuda eleverna en utvecklingsbar grund för elevernas taluppfattning och färdigheter inom addition och subtraktion.

 • Hållbara räknestrategier – vad innebär det?
 • Råd till dig som vill utveckla din undervisning i matematik.

Alla föreläsare medverkar i SATSA, ett forskningsprojekt där tal, antal och räknestrategier undersöks utifrån förskoleklassens lärandeinnehåll.

Camilla Björklund föreläser i Malmö. Camilla är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Forskningsintresse: barns matematiklärande, matematikundervisning och förskollärares didaktiska kompetens i förskola och tidiga skolår.

 Angelika Kullberg föreläser i Göteborg. Angelika är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet. Forskningsintresse: relationen mellan undervisning och lärande i matematik.

 Anna-Lena Ekdahl föreläser i Stockholm. Anna-Lena är universitetslektor i didaktik vid Jönköping University där hon bedriver praktiknära forskning om aritmetikundervisning i förskola, förskoleklass och tidiga skolår.

15.10 Eftermiddagsfika
15.30 Skapa intresse och motivation i ett digilogt klassrum

Helen lyfter i sin föreläsning hur digiloga och analoga arbetssätt och verktyg kan vara lika naturliga i undervisningen – och skapa mening & motivation för eleverna. Hon bjuder på många praktiska exempel:

 • Skapa ett visuellt ”varför” för eleverna, med tydlig lektionsstruktur, begreppsburkar och målplanscher.
 • Digitala verktyg ger möjlighet att utveckla elevernas självständighet. Helen visar hur QR-koder, färgkodning och visuellt stöd används.
 • Du får också exempel på hur det går till när eleverna själva får välja på vilka sätt de kan arbeta och visa sin kunskap.

Helen Larsson är speciallärare och IKT-pedagog. Guldäpplet mottog hon för sitt naturliga sätt att väva in digitala verktyg i undervisningen. Hon är också författare ”Det digiloga klassrummet” från Lärarförlaget.

16.30 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna.

16:40 Förskoleklassens rikskonferens 2023 är avslutad!

Föreläsare

Linda Bengtsson
Utvecklingssekreterare
Lena Skogholm
Beteendevetare och pedagog
Anna Månsson Nylund
Lärare
Camilla Björklund
Professor i pedagogik
Anna-Lena Ekdahl
Universitetslektor i didaktik
Angelika Kullberg
Professor i ämnesdidaktik
Helen Larsson
Speciallärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj tillfälle

Malmö, 24 november 2023
8.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 1 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 8 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 8 december 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

I samarbete med

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!