Förskoleklassens rikskonferens 2023

ETT ÅR AV HÅLLBART OCH UTVECKLINGSBART LÄRANDE

Förskoleklassens rikskonferens 2023 ger kunskap om och färdigheter i att skapa en gedigen grund för varje elevs fortsatta lärande i grundskolan genom att ha både ett barnfokus och ett ämnesfokus. Deltagarna får både fördjupande kunskap och användbara redskap inom en rad centrala områden i undervisningen.

 

MALMÖ 24 NOVEMBER  |  GÖTEBORG 1 DECEMBER |  STOCKHOLM 8 DECEMBER  |  DIGITALT 08 DECEMBER  

Hur ser en undervisning ut som har ett barnfokus och ett ämnesfokus?

Förskoleklassens rikskonferens 2023 djupdyker i denna fråga och visar hur man kan utforma ett hållbart, motiverande och utvecklingsbart lärande. Det handlar om att integrera kartläggningen i den vanliga undervisningen och att använda leken som både mål och medel. Vi visar hur sexåringar kan erövra ett skriftspråk i flerspråkiga och mångkulturella klassrum. Vi beskriver också aktiviteter och uppgifter i matematik som resulterar i kunskaper och färdigheter som grundskolan sedan kan bygga vidare på. Vardagen i förskoleklass är relationstät med stora krav på samspel och kommunikation. Du får därför kunskap om hur nervceller kan hjälpa dig att skapa en undervisning som verkligen fungerar men också för att hantera stress och svåra situationer i möten med barn, föräldrar, kollegor och chefer.

Konferensprogram

08.15 Registrering

med morgonfika

09.00 Förskoleklassens rikskonferens 2023 startar!

Moderatorn hälsar välkommen och inleder konferensen.

09.10 Varje elevs bästa förskoleklass – undervisning med både barn- och ämnesfokus

Linda Bengtsson, utvecklingssekreterare i Malmö stad

Hur kan vi ge alla elever möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar? Denna viktiga fråga brottas många lärare i förskoleklass med. Tidiga stödinsatser i svenska och matematik är bevisade framgångsfaktorer för att en elev ska få större chans att gå ut grundskolan med betyg i alla ämnen. Om en elev till exempel har ett annat modersmål, hur gör vi en rättvis bedömning av deras matematiska tänkande och språkliga medvetenhet? Hur lever vi upp till förskoleklassens uppdrag där undervisningen ska ha både barn- och ämnesfokus? I Malmö stad arbetar man målinriktat med just detta. Linda Bengtssons budskap är ”våga gå utanför manus och ta in observationspunkterna som en naturlig del av skoldagen, och glöm inte att leken är viktig!”. Här visar hon vad detta betyder för undervisningens utformning.

 • Integrera kartläggningen i den ordinarie undervisningen
 • Lek som undervisning – varför är det så viktigt och hur får vi syn på elevernas kunnande?
 • Så kan vi ge eleverna rätt förutsättningar att lyckas?
10.00 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna

10.20 Hjärnsmart kommunikation – redskap i en relationstät vardag

Lena Skogholm, beteendevetare och pedagog

Har du någonsin träffat en negativ person som dränerat dig på energi? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hände? Eller hört folk säga att "vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här"? Att arbeta i förskoleklass är att arbeta i en relationstät vardag. Du ska förhålla dig till barnen, föräldrarna, kollegorna och chefen. Lena Skogholm tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap - om det mänskliga samspelet, de kommunikationsproblem som ofta kan uppstå och hur vi bättre kan förhålla oss till varandra. Du får förklaringar till vad som kan hända i våra relationer och konkreta tips om hur du kan hantera olika situationer - både i arbetslivet och privat.

 • Från neuron till relation – få förståelse för sambandet
 • Att hantera svåra situationer med upprörda känslor och stress
 • Hjärnan, samspel och kommunikation.
11.50 Lunch
12.50 Att erövra ett språk – undervisning i flerspråkiga och mångkulturella klassrum

Anna Månsson Nylund, lärare på Nya Landamäreskolan i Biskopsgården i Göteborgs stad

Anna Månsson Nylund har fått Svenska Akademiens svensklärarpris för att ha ”stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. Konkret betyder det att hon inte ger sig förrän varje elev ser sig själv som någon som kan läsa och skriva. Och som förstår att man med sin egen röst kan påverka samhället. Här visar Anna hur hon fyller sin undervisning med språkutvecklande interaktion och olika typer av stödstrukturer.

 • Reflekterande högläsning - en undervisningsaktivitet som engagerar
 • Bilderböcker som utgångspunkt för undervisningen
 • Stödstrukturer så att alla elever kan delta aktivt i undervisningen
13.50 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna.

14:00 Tal, antal och räknestrategier – en hållbar och utvecklingsbar matematikundervisning

Camilla Björklund, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet
Anna-Lena Ekdahl, universitetslektor i didaktik vid Jönköping University
Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik vid Göteborgs universitet

Vad är det som gör att en viss undervisning i matematik fungerar? Forskare har tillsammans med lärare undersökt hur elever bäst lär sig aritmetik. Nu vet vi på vilket sätt elever kan utveckla en hållbar taluppfattning, räknefärdigheter och förståelse för begrepp. I denna undervisningsnära föreläsning får du tillgång till det som många gånger saknas – kunskap om hur man utformar ett empiriskt grundat lärande.

 • Vad är kvalitet i matematikundervisningen?
 • Aktiviteter och uppgifter som resulterar i kunskaper och färdigheter
 • Råd till lärare som känner sig osäkra och vill utveckla sin matematikundervisning.
15.10 Eftermiddagsfika
15.30 Så skapar du intresse och motivation i ett digilogt klassrum

Helen Larsson, speciallärare

Elever lär sig bättre när de är intresserade och känner sig motiverade, men hur skapar man motivation när elevers intressen är så olika? Helen Larsson lyfter fram generella lösningar som skapar mening och i sin tur motivation. Något som är centralt i hennes klassrum är att digitala och analoga arbetssätt och verktyg är lika naturliga. Föreläsningen bjuder därför även på flera praktiska exempel på denna digiloga undervisning.

 • Visualisering av valmöjligheter på olika sätt
 • Utveckla elevernas förmåga att göra val
 • Låt eleverna välja hur de vill visa sin kunskap
16.30 Reflektion

Moderatorn reflekterar, gör utvikningar, binder ihop och interagerar med deltagarna.

16:40 Förskoleklassens rikskonferens 2023 är avslutad!

Föreläsare

Linda Bengtsson
Utvecklingssekreterare
Lena Skogholm
Beteendevetare och pedagog
Anna Månsson Nylund
Lärare
Camilla Björklund
Professor i pedagogik
Anna-Lena Ekdahl
Universitetslektor i didaktik
Angelika Kullberg
Professor i ämnesdidaktik
Helen Larsson
Speciallärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj tillfälle

Malmö, 24 november 2023
8.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Göteborg, 1 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Stockholm, 8 december 2023
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
BOKA
Livesänd
Digital konferens, 8 december 2023
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
BOKA

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

4+ erjudande

Dela med dina kollegor!