Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Om kursen

Äntligen kommer denna påbyggnadsdag som ni har efterfrågat så länge. Nu möts vi med samma grundförståelse för att fortsätta att vidareutveckla vårt ledarskap. Under den här dagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som arbetslagsledare. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, vi vill att du ska växa som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen mot dina egna nya mål.

Målgrupp

Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Innehåll

Ledarskap – fördjupande nivå
Vi fortsätter att utforska ledarskapet och går vidare med kunskaperna du fick under din tredagarsfortbildning. Vi reflekterar tillsammans och går igenom nya teoretiska avsnitt.

Fler verktyg för att utveckla samarbete och kommunikation
Du få ta del av några fler metoder som du kan använda i ditt eget arbetslag för att utveckla samarbetet, driva utveckling och lösa problem. Ibland behöver vi öppna upp för nya synsätt och skapa samsyn runt både problem som lösningar.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Vad betyder dessa för hur vi kommunicerar och hur kan vi minimera eller förebygga friktion genom att reflektera och synliggöra samtalsmetoderna?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får verktyg för kommunikation och samspel som gör dig tryggare i att leda dina kollegor.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 18 maj 2018
09.00 - 16.30 | 2950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.


Hör fortbildare och deltagare berätta om varför de tycker att Lärarfortbildnings arbetslagsledarutbildning är viktig.