Förskoleklassens uppdrag

- att lägga grunden för elevernas fortsatta skolgång

Kursen lär dig att:

  • Översätta läroplanen till vardagspraktik
  • Undervisa utifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
  • Utveckla en fungerande grupp som når längre i sin kunskapsutveckling

Om kursen

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. För att kunna möta eleverna där de befinner sig behöver vi veta hur vi omsätter förskoleklassens uppdrag till praktik. Lär er mer om hur ni utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och förbereder dem för fortsatt utbildning.

Innehåll

Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
Vi har ett eget avsnitt i läroplanen och förskoleklass är numera obligatorisk. Vad betyder det för vårt uppdrag? Utan reflektion runt förskoleklassens pedagogik riskerar vi en verksamhet där förskoleklass blir ett väntrum till den ”riktiga” skolan istället för bro. Fortbildningen visar hur vi kan lägga grunden inför elevernas fortsatta skolgång.

Hur planerar vi undervisning utifrån läroplanen?
En viktig hörnsten i läroplanen är leken som en tydlig del i elevernas förmågeutveckling, men också hur deras entreprenörskap kan främjas. Att integrera leken och elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer i skolvardagen är olika tillvägagångssätt för att nå målen.Vi kommer även titta på hur vi införlivar kartläggningen på ett naturligt sätt i undervisningen.

Hur kan vi arbeta med gruppen för att utveckla lärandet?
Hur gruppen fungerar har stor betydelse för hur långt vi kan nå med vår undervisning. Om vi skapar en grupp där våra elever känner sig trygga har de större möjlighet att nå längre i sin kunskapsutveckling. Med övning får eleverna utveckla förmågorna vilka är grunden för vår läroplan. Under dagen kommer vi att prova på olika sätt och övningar som bygger en fungerande grupp. Ett arbete där du som lärare har stor betydelse.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 12 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 19 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 20 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Alla deltagare på Förskoleklassens uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.