Förskoleklassens uppdrag

- så utformar vi förskoleklassens verksamhet

Fortbildningen lär er att:

  • Översätta läroplanen till vardagspraktik
  • Undervisa utifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling
  • Införliva kartläggning i undervisningen och agera på resultatet

Om kursen

Vissa barn kan redan läsa när de börjar i förskoleklass, medan andra har svårt att hålla i pennan. För att kunna möta eleverna där de befinner sig behöver vi veta hur vi omsätter förskoleklassens uppdrag till praktik. Lär er mer om hur ni utgår ifrån en helhetssyn på elevernas förmågeutveckling och kunskapsinhämtande och förbereder dem för fortsatt utbildning.

Innehåll

Hur ser förskoleklassens uppdrag ut?
Vi har ett eget avsnitt i läroplanen och förskoleklass är numera obligatorisk. Vad betyder det för vårt uppdrag? Utan reflektion runt förskoleklassens pedagogik riskerar vi en verksamhet där förskoleklass blir ett väntrum till den ”riktiga” skolan istället för bro. Fortbildningen visar hur vi kan lägga grunden inför elevernas fortsatta skolgång.

Hur planerar vi undervisning utifrån läroplanen?
En viktig hörnsten i läroplanen är leken som en tydlig del i elevernas förmågeutveckling, men också hur deras entreprenörskap kan främjas. Att integrera leken och elevernas kreativitet, nyfikenhet och vilja att pröva nya idéer i skolvardagen är olika tillvägagångssätt för att nå målen.

Hur förenar vi kartläggningen på ett naturligt sätt med förskoleklassens pedagogik?
Nu blir Hitta matematiken och Hitta språket obligatoriska. För många lärare väcker det frågor om hur kartläggningen ska införlivas på ett naturligt sätt i undervisningen, och hur vi ska agera utifrån resultatet. Vi lyfter syfte, olika begrepp, skillnaden mellan bedömning och kartläggning och hur eleverna kan få visa sitt kunnande på flera sätt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 12 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 19 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 20 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.
Inte medlem ännu? Klicka här >>


Alla deltagare på Förskoleklassens uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.