Kartläggning i praktiken

- Inom ramen för förskoleklassens unika pedagogik

Kursen lär dig att:

  • Få kartläggningen till en naturlig del i undervisning och planering
  • Ringa in kritiska färdigheter som behöver tränas
  • Använda resultatet för att skapa undervisning som möter elevernas behov

Om kursen

Genom att integrera kartläggningen i undervisningen och planeringen kommer du att känna att du får ett tydligt stöd i att hålla fokus på det som är viktigt i undervisningen. Frågorna är många kring hur arbetet ska göras rent praktiskt. Hur blir kartläggningen en naturlig del av vår undervisning och något du verkligen kan använda i den dagliga verksamheten?

Tanken med kartläggningen är att läraren tidigare ska fånga upp och få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar. Från den 1 juli 2019 är Skolverkets stödmaterial Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda i förskoleklassen. Fortbildningen ger er vägledning och inspiration till hur kartläggningen införlivas i undervisningen samt hur ni agerar utifrån resultatet.

Innehåll

Hur kan vi tolka och förstå själva kartläggningsmaterialet
För att kunna genomföra kartläggningen på ett fullgott sätt måste vi på allvar sätta oss in i själva materialet. Hur är det uppbyggt? Vilka delar innehåller det och varför är det just dessa delar? Vi kommer att resonera kring vad det egentligen är vi ska kartlägga och vad materialet verkligen mäter.

Hur blir kartläggningen en naturlig del i undervisning och planering?
Vi ska integrera kartläggningen i undervisningen och därefter använda resultaten för att planera verksamheten så den svarar mot elevernas behov. Ja visst låter det enkelt och självklart. Men hur gör vi det egentligen i praktiken? Vi kommer att titta på hur kartläggningen blir en naturlig del av de aktiviteter vi redan gör, vad vi behöver lägga till och hur vi kan använda det material vi har. Vi pratar om hur vi kan organisera för att genomföra, reflektera och dokumentera kartläggningen så den blir en grund för det fortsatta arbetet. Detta för att det ska bli en röd tråd genom elevernas lärande ända från förskoleklass till kunskapskraven i åk 1, 3 och 6.

Hur ska vi agera utifrån resultatet av kartläggningen?
Kartläggningen är gjord – och nu då? Kartläggningen ska inte bara checkas av utan vi ska använda oss av resultatet för att skapa undervisning som möter elevernas behov. Vi ska både se de elever som behöver extra stöttning och anpassningar och de elever som behöver lite extra utmaningar för att stimuleras och nå sin fulla potential. För att kunna göra det måste vi bena ut resultaten och ringa in vilka färdigheter som behöver tränas och reflektera över vad det kräver för undervisning. Genom att träna eleverna i kritiska färdigheter i såväl svenska som matematik kan vi skapa goda förutsättnignar för den fortsatta skolgången och minska risken för framtida svårigheter.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 25 mars 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 2 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 23 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Alla deltagare på Förskoleklassens uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.