När lek blir lärande i förskoleklass

- så blir leken en del av din ämnesövergripande undervisning

Välkommen till en kurs för lärare i förskoleklass som vill lära sig mer om ämnesövergripande undervisning.

  • Planera din undervisning utifrån lek, skapande och undersökande arbete
  • Lär dig hur du visar eleverna vilket lärande som sker
  • Låt det ämnesövergripande lärandet bli förskoleklassens styrka!

Om kursen

Förskoleklassen är tänkt att fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Men det kan vara svårt att få till en bra balans mellan skolans strukturer och den lärmiljö som genomsyrar förskolans pedagogik. Genom ett ämnesövergripande arbete ges många spännande möjligheter för våra elever att använda sin kreativitet och nyfikenhet i enlighet med grundtanken. Nu vill vi lära oss mer om hur vi gör det ämnesövergripande lärandet och lärande lek till förskoleklassens styrka!

Innehåll

Hur organiserar vi för ämnesövergripande arbete utifrån vårt uppdrag?
När vi planerar vår verksamhet är det viktigt att skapa sammanhang som engagerar eleverna på riktigt. Vi ska utgå ifrån elevens erfarenheter, behov och egna intressen, men då behöver vi också skapa många olika möjligheter för eleverna i klassen att vidareutveckla dessa intressen och samtidigt skapa förutsättningar för deras förmågeutveckling. Hur gör vi det? Och vilken roll har leken i detta?

Hur gör vi leken lärande?
Som lärare behöver vi vara närvarande i leken för att lärande ska ske. Vi behöver också kunna visa eleverna vilket lärande som sker och utmana dem att våga nytt. När lek och lärande får gå hand i hand blir eleverna nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. Som lärare behöver vi därför lära oss mer om hur vi skapar en sådan verksamhet och samtidigt reflektera kring hur vi ser på vår egen roll och på undervisning. Det här är en möjlighet att både stärka oss i vår lärarroll och höja förskoleklassens pedagogiska kvalitet.

Hur vet vi att eleven har lärt sig det vi har planerat för?
Det finns olika tankar om hur utveckling och lärande sker och det påverkar våra didaktiska val. Förskolans styrdokument bygger på ett dynamiskt synsätt, där undervisningen styrs utifrån den aktuella situationen och tar tillvara barnens informella lärande. I skolan finns en annan tradition, men förskoleklassens undervisning ska utgå ifrån skapande och undersökande arbete och lek, samtidigt som vi ska ta tillvara elevernas lust att lära. Men hur vet vi att vi har gett dem möjligheter att utveckla både kunskaper och värden?

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Mål

Du lär dig planera din undervisning utifrån skapande och undersökande arbete och lek.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 29 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 9 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 10 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.