När lek blir lärande i förskoleklass

- så blir leken en del av din ämnesövergripande undervisning

Fortbildningen lär er att:

  • Undervisa med lek, skapande och undersökande arbete
  • Omsätta läroplanen i ämnesövergripande undervisning
  • Göra eleverna aktiva i sitt eget lärande

Om kursen

Genom leken och ett ämnesövergripande arbete får eleverna många spännande möjligheter att använda sin kreativitet och nyfikenhet i enlighet med vår läroplan. Kom och lär er ni gör lärande lek till förskoleklassens styrka!

Innehåll

Hur organiserar vi för ämnesövergripande arbete utifrån vårt uppdrag?
Ska vi utgå ifrån elevens erfarenheter, behov och egna intressen behöver vi också skapa många olika möjligheter för eleverna i klassen att vidareutveckla dessa intressen och samtidigt skapa förutsättningar för deras förmågeutveckling. Vilken roll har leken i detta?

Hur gör vi leken lärande?
När lek och lärande får gå hand i hand blir eleverna nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. Som lärare behöver vi därför lära oss mer om hur vi skapar en sådan verksamhet och samtidigt reflektera kring hur vi ser på vår egen roll och på undervisning.

Hur vet vi att eleven har lärt sig det vi har planerat för?
Förskoleklassens undervisning ska utgå ifrån skapande och undersökande arbete och lek samtidigt som vi ska ta tillvara elevernas lust att lära. Hur vet vi att vi har gett dem möjligheter att utveckla både kunskaper och värden?

Genomförande

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i förskoleklass, skolledare

Mål

Du lär dig planera din undervisning utifrån skapande och undersökande arbete och lek.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Malmö, 9 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 10 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.