Lärande och undervisning

Matematik i förskoleklass

- från förväntan till färdighet
Boka en fortbildning för lärare i förskoleklass som vill få en rejäl inspirationsinjektion när det gäller matematik. Vi fyller på verktygslådan med roliga, konkreta exempel på hur ni framgångsrikt kan arbeta med inspirerande, utvecklande matematik i förskoleklass.

Om fortbildningen

Nyfikna, vetgiriga sexåringar som är redo att ta sig an nya utmaningar – det är vad vi lärare i förskoleklassen möter. Men vilka möter eleverna – är det pedagoger som förmår att möta deras förväntningar och förbereda dem för fortsatt matematikutveckling med bibehållen lust att lära? Vad det innebär att stimulera elevernas utveckling och lärande (vilket är vårt ansvar enligt läroplanen) och hur det går till, klargör den här utbildningen. Den kommer att ge dig en säkerhet i vad du ska undervisa om, konkreta idéer hur du kan utmana eleverna men framför allt, hur du kan möta deras förväntningar.

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

Hur möter vi elevernas förväntningar?
Vi vet att eleverna har stora förväntningar när de börjar i förskoleklassen. Men om vi inte samtidigt vet vad de redan kan och vad de är nyfikna på, så är risken stor att de blir besvikna och tappar en del av den så viktiga inre motivationen. Du får i utbildningen konkreta idéer till hur du kan fånga upp elevernas tidigare erfarenheter. Du får också prova på olika lärandesituationer som utmanar eleverna på positiva sätt.

Hur kan leken stimulera det matematiska tänkandet?
Lärande sker hela tiden - inte bara under lektionen. En viktig nyckel är leken. Aktuell forskning visar att leken är den aktivitet som mest utmanar och stödjer de tidiga årens lärande och utveckling. Även i matematiken kan vi förena lek och lärande på olika sätt. Vi ger dig nya verktyg för att utveckla bland annat problemlösningsförmåga. Och visar hur man kan träna på att jämföra, gissa, uppskatta, resonera, argumentera samt utforska tal, former, mått, lägen och mönster på inspirerande och lekfulla sätt.

Hur ser uppdraget ut och hur arbetar vi med förmågeutveckling i matematik?
I läroplanen kan vi läsa att vi pedagoger i förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Dessutom finns det kunskapsmål för förskoleklassen i matematik. Vad betyder allt detta i praktiken? Tillsammans identifierar vi de matematiska förmågorna och fördjupar oss i hur dessa bäst stimuleras. Även miljön och dess utformning har stor betydelse för utvecklingen av det matematiska tänkandet. Utbildningen ger dig konkreta exempel på hur du kan åstadkomma stimulerande lärmiljöer i förskoleklassen.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du vet hur du utmanar eleverna och behåller deras nyfikenhet. I din verktygslåda har du roliga, konkreta exempel på hur du framgångsrikt kan arbeta med inspirerande, utvecklande matematik i förskoleklass.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson