Lärande och undervisning

Mer språk i förskoleklass

- så ger du sexåringarna verktygen de behöver
Att hjälpa eleverna få fatt i språket är ett första steg till att bedriva undervisning som faktiskt gör skillnad i förskoleklassen. Boka en uppdragsfortbildning med fokus på att utmana elevernas nyfikenhet för språket.

Om fortbildningen

Språk och identitet är nära förknippat. Det handlar om den egna tilltron till språkförmågan och att kunna uttrycka sig i olika sammanhang. Saknas det ord och begrepp har eleverna svårare för att tänka, kommunicera och lära. Vill du bedriva undervisning i förskoleklassen som verkligen gör skillnad då är det just språket du ska ge till dina elever! Du gör det genom undervisning som utmanar elevernas tänkande och lärande och som håller kvar elevernas nyfikenhet.

Målgrupp

Lärare och skolledare i förskoleklass

Innehåll

Hur organiserar vi den språkliga miljön så att språket utvecklas?
Att inte ha tillgång till språk påverkar hela vår identitet. Men, det begränsar också möjligheten att tänka och lära! Språket finns överallt och vi ska hjälpa eleverna att få fatt i det. Samla på orden, förstå begreppen, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera. Genom lek, experiment och utmanande undervisning fångar vi elevernas nyfikenhet och kreativitet samt möjlighet till kommunikation.

Så ger högläsning läsförståelse!
Elever som har problem med att förstå vad de läser påverkar lärandet i skolans samtliga ämnen. Du kan redan i förskoleklassen påverka elevernas förmåga till läsförståelse genom högläsning och medvetna textsamtal. Här har du fokus på inre bilder, frågor, kopplingar och sammanfattningar av text. Du får träna på att bli en god samtalsledare som utmanar elevernas tänkande kring både berättande texter samt faktatexter.

Hur kan vi utmana elevernas nyfikenhet på skriftspråket?
Alla språkliga ledtrådar finns i det talade språket. Det gör skriften klurig att förstå. Står det banan som går att äta eller banan som går att köra på? Vi behöver alltså ha koll på både klang och betoning! Genom lek lär vi eleverna att få känslan för språkets rytm, betoning och klang som underlättar den skriftspråkliga utvecklingen, dvs översättningen mellan tal och skrift. Du som lärare får kunskap om det enklaste sättet att introducera alfabetet och hur talet kan översättas till bokstäver.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att eleverna kommer utveckla ett mer nyanserat talspråk, ordförråd och fler begrepp samt intresse för skriftspråk. Efter utbildningen kommer du vara säker på att din undervisning leder till att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga och att du har med dig fungerande verktyg och strategier. Du kan förklara varför din undervisning bedrivs på ett särskilt sätt då du vet att den vilar på vetenskaplig grund.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti