Hur kan man arbeta pedagogiskt med utomhusmiljön i förskolan och de första skolåren? Vilken funktion kan gården, skogen eller strövområdet ha? Och hur påverkas barnens lärande av att de befinner sig i naturen? Barns nyfikenhet och lust stimuleras när de får vara utomhus. När pedagogerna är redo att följa barnen i deras sätt att undersöka världen hamnar barnperspektivet i fokus. I boken finns exempel från hela landet och alla årstider. Fyra forskare och experter bidrar också med sina rön och erfarenheter av utomhuspedagogik.

Titti Olsson är journalist och redaktör på Tankesmedjan Movium, som arbetar med frågor som rör stadsutveckling och finns vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 2015 tilldelades hon medalj för högklassig journalistik inom samhälls- och stadsplaneringsfrågor av Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Olle Engkvist-priset.

 

Innehåll
Förord
Inledning

Höst
Förskolan Tåget, Lund:

Rullande förskola – nödlösning som blev pedagogisk vinst
Rinnbackens förskola, Arvika:

Förankringar i bygden skapar stark identitet hos barnen
Reflekterande samtal:

Torsten Kellander

Förskolan Växthuset, Mörbylånga:
Nu börjar odlingssäsongen!

Torslundaskolan, Mörbylånga:
I skolträdgården väcks de stora frågorna

Rocknebyskolan, Kalmar:
Hela kroppen används i utomhusmatematiken

Vinter
Reflekterande samtal:
Maria Stigsdotter Drott

Göthriks förskola, Varberg:
Konsten att beställa en pedagogisk utemiljö

Förskolan Måttet, Umeå:
Viktigt att gården erbjuder barnen flera olika val

Innertavle skola, Umeå:
Skogen är den tredje pedagogen

Vår
Förskolan Valhallagatan 4, Göteborg:
Varifrån kommer vattnet när det regnar?

Förskolan Bäcken, Östersund:
Välkommen till lotten!

Förskolan Bäret, Västerås:
Barnens upplevelser i skogen blir basen i temaarbetet

Reflekterande samtal:
Kari-Anne Jørgensen

Förskolan Fjället, Kiruna:
Snön och kylan präglar hela verksamheten

Sommar
Uteförskolan Vinden, Lund:
Barnens landskap skapar harmoni och engagemang

Reflekterande samtal:
Peter Gärdenfors

Envikens förskola, Falun:
På gården undersöks livets mysterier

Lucksta skola, Sundsvall:
Skogen är en guldgruva

Litteratur