Många av de frågor jag fått det senaste året har givetvis handlat om den nya läroplanen och hur vi får nya medarbetare på fritids att erövra kunskapen om uppdraget. Andra frågor som verkar vara aktuella är arbetsro, lärmiljö och elever i behov av särskilt stöd. Det har vi tagit fasta på inför 2018.

Kika lite närmare på mina favoriter här nedanför. 

//Carina Svensson,
fortbildningsrådgivare för fritidshem

Fritidshemmets uppdrag

Boka en uppdragsfortbildning för fritidshemmets nya medarbetare som vill erövra läroplanen. Läs mer

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet

Boka en fortbildning med fokus på att skapa utvecklingsmöjligheter på individ- och gruppnivå när elevgrupperna växer. 
Läs mer

Särskilda behov på fritidshem

Lär er förebygga och hantera kaos och utmanande situationer på fritidshemmet. 
Läs mer

Så funkar uppdragsfortbildning

Konferenstips! Missa inte
Språkutveckling på fritidshem


En spännande konferens med fokus på hur vi hur arbetar språkutvecklande enligt läroplanen.

Läs mer och boka

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson