Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser gör för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i fritidshem
  • Vad betyder det för eleverna om fritids inte har egna lokaler?
  • Lärmiljöer som är förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag
  • Minska stress, otrygghet och konflikter med genomtänkta rum för lärande
  • Steg för steg – så förbättrar du den fysiska lärmiljön
  • När elever påverkar sina rum för lärande, lek och välmående
  • Virtuella rum som spränger lärmiljöernas gränser
| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm