Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!
När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser gör för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas.

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i fritidshem.

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Fritidshem på vetenskaplig grund – vad innebär det i praktiken?

Årets rikskonferens har sin utgångspunkt i den nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. Här får du hjälp att översätta resultaten till praktiken. Forskningen löper som en röd tråd genom dagen och vi diskuterar vad begrepp som undervisning, lek, samspel och förhållningssätt betyder i fritidshemmets vardag och vad det innebär för dig som lärare i fritidshem.

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc