Språkutveckling på fritidshem

- hur arbetar vi språkutvecklande enligt läroplanen?
Välkommen till vår nya konferens om språkutveckling på fritidshemmet där du får ta del av unik fritidshemsforskning och framgångsrika projekt.
Forskning visar att vi behöver kunna 50 000 ord för att klara oss i samhället. Men alla dessa ord kommer inte gratis. För att bli en bra läsare behöver vi träna i 5 000 timmar. Språkutveckling och kunskapsutveckling går hand i hand och på fritidshemmet har vi utrymme att leka med språket. I fritidshemmens del av läroplanen ägnas ett helt avsnitt åt just språk och kommunikation. Genom ett genomtänkt kollegialt samarbete utifrån läroplansmålen kan vi ge eleverna ännu fler chanser att erövra språket.

Välkommen till vår fokuskonferens om språkutveckling på fritidshemmet där du får ta del av unik fritidshemsforskning och framgångsrika projekt. Du får dessutom aktivt bearbeta föreläsningarna genom kollegialt samarbete på plats.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Michael Karlsson, konferensens projektledare, inleder.
09.10 Vad innebär språklig stöttning på fritidshemmet?

Caroline Bötrius, utvecklingsledare i Norrköping och mycket välmeriterad lärare i svenska som andraspråk

Att få stöd att utveckla sin språkliga och kommunikativa kompetens är en förutsättning för att alla barn ska känna sig trygga på fritidshemmet. Vi pedagoger behöver stanna upp och reflektera över vilken stöttning det handlar om. Hur vi bemöter barnen, hur vi stöttar när vi ger en instruktion och hur vi reflekterar över vad som kan vara utmanande och svårt för barnen är viktiga frågor vi behöver ställa oss. I den här föreläsningen får du möjlighet att  arbeta med den kommunikativa språkförmågan och vad det kan innebära att ha ett språkligt fokus och vara en språklig modell för barnen. Under föreläsningen ges också flera tillfällen till kollegiala diskussioner.

10.15 Bli en aktiv läsande förebild

Maria Björsell, svensklärare, bloggare och författare till "En sagolik gåva – från sagostund till läsglädje"

Vi vet att det viktigaste för barns läsutveckling är att vistas i läsande miljöer med läsande  förebilder. Men bristen på dessa förebilder är en av anledningarna till att barns läsförståelse har försämrats. Fritidshem och klubbverksamheter har en unik möjlighet att skapa läsande miljöer med aktiva läsande förebilder. I den här föreläsningen får du träna på att vara en aktiv lyssnare och läsare. I workshopen får du dessutom konkretisera hur du kan skapa läsande miljöer i ditt fritidshem.

11.45 Lunch
13.00 Hur kan fritidshem arbeta språkutvecklande enligt läroplanens förtydligade uppdrag?

Petra Magnusson, forskare och lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad

Utelek, mellis och samling är tillfällen som kan bli rika, kompenserande och stöttande språkmiljöer. Det visar ett utvecklingsprojekt i Kristianstad. Där har en grupp fritidspedagoger och lärare i fritidshem med forskarstöd vänt och vridit på frågan: Vad innebär det att systematiskt arbeta med alla elevers språkutveckling i fritidshemsverksamheten? Föreläsningen ger dig chansen att ta del av deras deras upptäckter och erfarenheter.

14.10 Lättläst på fritids – en lustfylld väg till läs- och språkutveckling

Gunilla Hagman, projektledare för ett läsprojekt i Söderhamn och Alexander Blom, pedagogisk resurs

”Ska vi inte läsa i dag?” Efter att ha jobbat med läsprojektet i sitt fritidshem fick Alexander Blom frågan av pojkar som tidigare inte hade visat något större intresse för läsning. Alexander, som också jobbar i klass, märker att fler och fler elever under projektets gång blivit säkrare när de läser och skriver.  Metoden En berättelse – ett lästillfälle har visat sig vara en framgångsrik väg i Söderhamns kommun. Projektledare Gunilla Hagman berättar tillsammans med Alexander om samarbetet mellan alla fritidshem och bibliotek i kommunen. Låt dig inspireras av hur man med små insatser kan stärka bokens och läsningens roll i fritidshemmet och öka lusten till läsning hos eleverna.

15.30 Avslutning
Michael Karlsson avslutar konferensen.

Föreläsare

Läs mer om våra föreläsare genom att klicka på respektive foto.

Caroline Bötrius
Utvecklingsledare
Maria Björsell
Lärare i matematik, svenska och samhällsvetenskapliga ämnen
Petra Magnusson
Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning
Alexander Blom
Pedagogisk resurs
Gunilla Hagman
Lärare i svenska och engelska

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 13 mars 2018
09.00-15.30 | 3 050 kr ex moms
Boka