Analysera mera på fritidshemmet!

- uppföljning och utvärdering behöver inte vara svårt
Kursen lär dig att:
  • Utvärdera era pedagogiska rutiner
  • Analysera med hjälp av pedagogiska planeringar och dokumentation
  • Skapa rutiner som gör utvecklingsarbetet enklare

Om kursen

Arbetssätt som, utan att vara för knepiga, hjälper oss att synliggöra och utvärdera det vi gör, vore inte det ett fantastiskt lyft för verksamheten? Vi behöver hitta sätt att analysera vår verksamhet som vi kan ha nytta av. Och som blir av! Under fortbildningen lär ni er hur ni gör dokumentation, reflektion, uppföljning och analys till en naturlig del av ert arbete. Tid är alltid en utmaning, men med struktur kan vi göra det till en naturlig del av veckoplaneringen.

Innehåll

Vad lär sig eleverna i vår verksamhet?
Det är alltid en utmaning att sätta fingret på hur det ser ut just nu. Vi blir lätt hemmablinda. En del i arbetet att analysera är att ringa in vad som ska analyseras. Vi undersöker och provar olika verktyg och metoder för att hitta och synliggöra nulägen.

Hur använder vi dokumentationen för att utveckla?
Vad är våra elever med om i vår fritidshemsverksamhet? Dokumentationen är ett viktigt verktyg men kräver vissa former för att den ska fånga lärandet och verksamhetens processer.

Hur utvärderar vi vår verksamhet utifrån målen?
Vad var det vi gjorde? Hur blev det? Vår vardag är en del av en målstyrd verksamhet. I vårt uppdrag ingår att formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de målen, men oftast pratar vi lösningar här och nu och ofta i tidsnöd. Vi behöver stödstrukturer för att lyckas med vår analys.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare. Ni bör ha gått Planera och dokumentera på fritidshem eller ha grundläggande kunskap om att göra pedagogiska planeringar.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 2 december 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson