Digitala verktyg på fritidshem

- iPad som verktyg för att utveckla elevernas förmågor

Välkommen till en kurs för alla på fritidshemmet som vill hitta formen för ett medvetet arbete kring digitala verktyg och källkritik.

  • Testa iMovie och andra stimulerande appar
  • Utveckla elevernas förmågor med hjälp av surfplattan
  • Lär dig hålla samtal med eleverna runt säkerhet på nätet

Om kursen

Digitala verktyg och sociala medier är numera vardagsmat från riktigt tidiga år men många elever saknar den kunskap och erfarenhet som behövs för att möta livet på webben. Här har fritidshemmet en möjlighet att göra skillnad. Fortbildningen lär dig också hur du kan vara medskapande till roligt lärande genom att använda iPad på ett kreativt och stimulerade sätt i elevgruppen. Välkommen till en grundläggande fortbildning för dig som känner dig omsprungen av dina elever.

Innehåll

Hur använder vi digitala verktyg för att utveckla elevernas förmågor?
De digitala verktygen ska stärka förmågeutvecklingen och inte vara ett tidsfördriv på avdelningen. Lär dig att du kan använda surfplattan som verktyg och koppla det till viktiga läroplansområden som ”Normer och värden” och ”Elevernas ansvar och inflytande”, och inte minst den nya delen i läroplanen, som riktar sig just till fritidshemmet.

Hur kan vi arbeta källkritiskt med stereotyper och genus på nätet?
Den fria tidens lärande är numera starkt förknippat med Youtube, sociala nätverk och digitala verktyg. Eleverna har idag ytterligare en social arena att lära sig umgås på. Det betyder att uppdraget som pedagog på fritidshemmet har fått nya utmaningar. Det ställer krav på ett förändrat arbetssätt. Här får du en modell för regelbundet återkommande samtal och lärande runt säkerhet på nätet vad gäller källkritik, genus och andra stereotyper.

Hur kan vi arbeta med enkla verktyg för att skapa film, animationer och collage med eleverna?
Med paddan kan vi vara vår egen filmstudio där vi tillsammans med eleverna kan skapa spännande filmprojekt. Det finnas gott om enkla verktyg som även en ovan vuxen kan ta till sig och som möjliggör för alla elever att vara med. Vi testar iMovie och andra stimulerande appar som möjlighet till att utveckla estetiska processer.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Förberedelser

För att få ut så mycket som möjligt av kursdagen rekommenderar vi att du tar med egen iPad.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Lär dig att, med Lgr 11 som grund, hitta formen för ett medvetet arbete runt källkritik och att utveckla elevernas förmågor med surfplattan som verktyg.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 25 mars 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson