Fritidshemmets uppdrag

- hur omsätter vi läroplanen?
Kursen lär dig att:
  • Utforma verksamheten med hjälp av syfte och centralt innehåll
  • Göra en pedagogisk planering med läroplanen som grund
  • Planera verksamhet som är meningsfull och utvecklande

Om kursen

Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget. Den här fortbildningen ger grundläggande kunskap om uppdraget och hur vi ger eleverna de bästa förutsättningarna till lärande. 

Innehåll

Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
Fritidshemsverksamheten är målstyrd. Vi har också syfte och centralt innehåll att förhålla oss till. För att alla elever ska få samma chans till lärande behöver vi se läroplanens syfte och centrala innehåll som hjälpmedel för att skapa likvärdighet.

Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
Läroplanen ger oss verktyg för att bättre ta till vara på situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi behöver erövra läroplanens intentioner för att våra elever ska få ett lärande under hela dagen.

Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?
Vi hamnar ofta i situationer där vi planerar utifrån en viss aktivitet. När vi planerar från det hållet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Istället måste vi utgå ifrån målen, vilket kan liknas vid en slags baklängesplanering. Under fortbildningen får ni lära er hur ni gör dem till en naturlig del av den pedagogiska vardagen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 16 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 


Alla deltagare på Fritidshemmets uppdrag får en egen läroplan i specialutgåva.