Fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål

Kursen lär dig att:

  • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
  • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
  • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner

Om kursen

Läroplanssäkrad verksamhet under elevens hela dag
Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Det är kärnan i uppdraget.
Låt oss identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav, skolans och omgivningens förväntningar. Vad innebär det att komplettera skolan och ge eleverna en meningsfull fritid? Tillsammans sätter vi in läroplanen i vår och elevernas verklighet.

Innehåll

Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget
Fritidshemsverksamheten är målstyrd och strävar efter en likvärdighet för våra elever. För att lyckas behöver vi förhålla oss till såväl syfte som centralt innehåll. Låt oss titta närmare på hur vi kan utgå från ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som tar fasta på elevernas förmågeutveckling. Vi kommer att titta närmare på hur fritidshemmet kan verka som komplement och kompensatoriskt gentemot elever och skolan. Vad vinner elever, föräldrar, skola och fritids på detta samt hur ska vi göra för att lyckas?

Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
Rollerna är många och varierande. Vi medverkar på den schemalagda skoltiden, planerar och genomför fritidshemmets verksamhet samt rastverksamheten. Hur kan vi göra detta, ha fritidshemmet som fokusområde och komplettera skolan? Det kräver både eftertanke och planering. Vi behöver hitta en pedagogisk hållbarhet med elevernas bästa för ögonen. Ta del av olika praktiska lösningar och konkreta exempel som ger dig bättre möjligheter att organisera den fritidspedagogiska tiden och ha fokus på vårt huvuduppdrag. 

Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?
Alla elever lär sig på olika sätt. När skola och fritids ömsesidigt kompletterar varandra ökar förutsättningarna för alla elever att nå kunskapsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Vi kommer under fortbildningen titta på hur denna samverkan kan ta form, vilket förhållningssätt vi måste ha gentemot varandra samt konkreta exempel där man lyckats väl. 

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Välj kursort!

Lärarledd
DIGITAL KURS, 30 november 2020
09.00 - 15.00 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 2 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs

Rektor går på kurs utan extra kostnad


*Erbjudandet gäller under höstterminen 2020. Endast giltigt för fritidshemmets kurser i mån av plats och vid minst en betalande deltagare. Gäller för 1 dagskurser. Ange koden: Rektor gratis vid anmälan.