Nätsmart på fritidshemmet

- Så utvecklar du elevernas nätkompass och virtuella kompetens
Kursen lär dig att:
  • Nätsmarta pedagoger ger nätsmarta elever
  • Så pratar du med eleverna om det de möter på nätet
  • Så arbetar du förebyggande

Om kursen

Det finns mängder med sociala plattformar som barn och unga använder för att socialisera sig. Många barn använder sociala nätverk som har åldersrekommendationer från 13 år fast de är betydligt yngre. Sociala medier och dataspel blir en förlängning av det dagliga livet på skolan och fritidshemmet. I många fall får eleverna lära sig att navigera helt utan stöd från vuxna.  Välkommen till en kurs där du får insikt och kunskap om hur du kan stötta och finnas som bollplank för eleverna på fritidshemmet för en trygg, säker och rolig vistelse på nätet. Samt tips på aktiviteter och övningar med digitala redskap. Vi arbetar med Ipads och webbläsare.

Innehåll

Hur hjälper vi eleverna att bli nätsmarta?
Digitala verktyg och internet är en del av elevernas vardag. De är både konsumenter och producenter på nätet. Det är en komplex värld som vi vuxna behöver kliva in i för att kunna guida eleverna och förbereda dem för smarta och säkra val på nätet. Det viktigaste verktyget är samtalet! Kursen ger dig kunskap om hur du samtala med eleverna runt till exempel vänskap på nätet, likes, trakasserier och om vad eleven ska göra om denne hamnar på en obehaglig sida.

Hur blir man en bra kompis på nätet?

Vad upplever våra elever i sina spelvärldar och i de sociala medierna? Det här är en bra startpunkt för att arbeta med elevernas sociala virtuella kompetens. I många fall har barnen skapat egna strategier att undvika eller klicka bort kränkande kommentarer, hot eller trakasserier, vilket riskerar att barnen blir utlämnade att själva lista ut vad man kan göra om detta händer. Där måste vi vuxna finnas som bollplank och arbeta förebyggande om vad barnen kan göra om de känner sig utsatta.

Det sociala samspelet på nätet kan ha både positiva och negativa konsekvenser. I båda fallen behöver vi pedagoger vara närvarande och förstå hur vi kan förstärka eller minimera det som sker.  Under kursen undersöker vi olika sätt att låta eleverna öva sig i detta.

Hur pratar vi om de jobbiga sakerna som händer på nätet?

Det är inte en fråga om eleverna kommer att hamna på en sida med obehagligt innehåll utan NÄR. En vanlig strategi är att klicka bort det obehagliga. Många elever vågar inte berätta för sina föräldrar på grund av rädsla för att de inte ska få spela eller använda plattformen igen. Vi pedagoger på fritids har möjlighet att göra skillnad, att förklara i stället för att förbjuda. Att fråga hur jargongen är i spelen de spelar och att samtala och visa intresse för hur de har det på nätet. När vi visar att vi är intresserade blir det lättare för eleverna att prata om det som känns jobbigt. Kurser ger dig kunskap om hur du kan hjälpa eleverna till en tryggare vistelse på nätet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Förberedelser

För att få ut så mycket som möjligt av kursdagen rekommenderar vi att du tar med egen lärplatta.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Lär dig att, med Lgr 11 som grund, hitta formen för ett medvetet arbete runt källkritik och att utveckla elevernas förmågor med surfplattan som verktyg.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 11 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 18 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Malmö, 19 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet. 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson