Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet (fd Särskilda behov på fritidshem)

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag

Kursen lär dig att:

  • Identifiera behov bakom ett beteende
  • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
  • Skapa nya rutiner och arbetssätt

Om kursen

När vi saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever, påverkar det hela elevgruppen. Det har också stor effekt på vår egen arbetssituation. Välkommen till en fortbildning som lär er hur npf-problematik och andra behov kan ta sig uttryck och hur ni hanterar och förebygger oroligheter och utmanande situationer.

Innehåll

Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner - alla kan påverkas av npf. Vad innebär nedsättningar i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får de? När vi  förstår hur och när det blir svårt kan vi anpassa efter behoven istället för våra egna förutfattade meningar. 

Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?
Gör vi rätt saker? Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad som utmanar i vår verksamhet. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara hade eleven bästa för ögonen. Det är ju skillnad på att hakoncentrationssvårigheter och att . Därför måste vi ta ett steg tillbaka och lära oss kartlägga och analysera den verksamhet vi erbjuder. 

Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. När vi känner till de neuropsykiatriska diagnosernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier. Men allt är inte diagnoser. Alla elever har behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 24 oktober 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Malmö, 6 december 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.