Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande
Kursen lär dig:
  • Dokumentation som lyfter verksamheten
  • Verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
  • Bygga in progression i planeringen

Om kursen

Fritidshemmen har ett unikt uppdrag i att kombinera meningsfull fritid med undervisning. Men när vi saknar stödet som en pedagogisk planering ger, är det lätt att vi famlar bland olika aktiviteter. De kan vara nog så roliga och spännande men kan vi sätta ord på varför vi gör dem? Att bli trygg i planeringen och dokumentationen är att kunna sätta ord på verksamheten. Vi behöver kunna fånga det lärande som sker och uttrycka det lärande som vi vill ska ske. På den här fortbildningen lär du dig hur du planerar en verksamhet som utvecklar elevens lärande, och hur du dokumenterar detta så att det utvecklar verksamhet, elever och pedagoger.

Innehåll

Hur skapar vi pedagogiska planeringar som lyfter verksamheten?
När vi planerar fritidshemsverksamheten utifrån aktivitet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Vi behöver istället utgå ifrån en målstyrd verksamhet där vi på ett medvetet sätt planerar utifrån lärandet. Många fritidshem har nu ett mer medvetet sätt att arbeta med pedagogiska planeringar men många pedagoger vittnar om behovet av mer kunskap och mer inspiration. I fritidshemmen har vi en unik utmaning när vi ska kombinera meningsfull fritid och utforskande undervisning. Därför är det viktigt att vi känner oss trygga i hur det ska ske och hur vi involverar eleverna i detta. Under fortbildningen får du lära dig planera med lärandet i fokus.

Hur planerar vi för progression i lärandet?
Vi har inte pratat så mycket om progressionen tidigare när det gäller fritidshemsverksamheten. Det är också en av de saker vi har svårast att planera för och fånga när vi har en aktivitetsstyrd verksamhet. Eleverna kan under sina år i fritids möta samma aktivitet termin efter termin utan att vi har planerat för att de äldre elevernas lärande behöver se annorlunda ut än de yngres. Under fortbildningen får du lära dig om vilken progression vi planerar för elevernas lärande. Du får flera praktiska exempel för hur du bygger in det i planeringen så att ni får en bra överblick för de olika åldersgruppernas verksamhet.

Hur kan vi dokumentera lärandet på olika sätt?
Dokumentation är nödvändig för att fånga det lärande som sker. Det är också en grundbult för att kunna utveckla kvaliteten i det vi gör. Dokumentation kan vara många olika saker och under fortbildningen går vi igenom hur vi kan dokumentera på olika sätt för att få det stöd vi behöver för vårt arbete. Vi går igenom olika verktyg och du får tips på hur du kan involvera eleverna i arbetet på ett lustfyllt sätt.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Du får lära dig arbeta med flera olika verktyg som hjälper dig planera och dokumentera i enlighet med fritidshemsverksamhetens mål.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 19 oktober 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 19 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 14 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl. moms

Ej bokningsbar
Malmö, 15 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms

Ej bokningsbar
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.