Särskilda behov på fritidshem

- hur kan vi bättre stötta barn med svårigheter?
Vissa barn är i behov av särskilt skickliga pedagoger på fritidshemmet. Lär dig mer om olika inlärningssvårigheter. Kursen ger dig en teoretisk kunskapsgrund och enkla strategier och verktyg som kan användas i vardagen.


Om kursen

För många barn är fritidshemmet en stimulerande fristad, för andra barn är friheten och valmöjligheterna svåra att hantera. De rör sig oroligt mellan olika aktiviteter och har svårt att stanna upp i någon av dem. Och för de barn som har svårt att klara av det sociala samspelet med kamrater, blir detta ofta extra tydligt på fritidshemmet. Du kan stötta barn med särskilda behov genom att lägga märke till vilka färdigheter de saknar samt hjälpa dem att utveckla dessa. Att skapa tydlighet och förutsägbarhet i verksamheten hjälper många, särskilt dem som har svårt att själva hålla ordning på tillvaron.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Innehåll

Hur kommer det sig att det blir så rörigt för vissa barn?
Ett grundläggande problem för många barn med neuropsykiatriska diagnoser är svårigheten att styra sig själva i förhållande till situationen. Ute på gården är det helt rätt att springa, hoppa och leka, men i samlingen ska man sitta stilla och fokusera på det som sägs. Att växla mellan olika tempon och anpassa sig är svårt för barn med till exempel ADHD. Att vänta på sin tur och inte alltid stå först i ledet kräver förmågan att kunna bromsa sig själv och reflektera över hur andra kan känna. Barn som har svårt med detta påverkar omgivningen och du är säkert bekant med känslan av att säga till om samma saker om och om igen.

Hur identifierar vi de kritiska situationerna?
Barn med svårigheter hamnar lätt i svårigheter. Barn som har svårt för förändringar kan ha problem med att hantera situationer som de egentligen tycker är spännande, som att åka på utflykt eller pröva en ny aktivitet. De har större behov av att veta exakt hur det ska bli och kan behöva repetera det flera gånger för att lugna sig. Kan du identifiera barnens kritiska situationer så blir det lättare att förbereda dem såväl som dig själv i god tid.

Finns det enkla strategier som ändå fungerar?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. För att hitta rätt verktyg är det viktigt att först skapa en god relation med barnet. Exempelvis genom positiv uppmärksamhet i situationer som inte är konfliktfyllda. Samt konsekventa, tydliga rutiner för när, var och hur en aktivitet ska ske. Faktorer som dessa kan vara viktiga för att minska barnets oro. Enkla strategier som kan användas direkt i verksamheten löser kanske inte alla problem på en gång, men kan vi undvika några misslyckanden om dagen innebär det en enorm skillnad till det bättre för barnet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får bättre insikt i olika inlärningssvårigheter och förses med en trygg teoretisk kunskapsgrund samt enkla strategier och funktionella verktyg som du direkt kan använda i vardagen på fritidshemmet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Viggo Lindgren

Välj kursort!

Stockholm, 26 oktober 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 10 november 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka
Malmö, 21 november 2017
09.00 - 16.30 | 2 900 kr exkl moms
Boka

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.