Systematiskt kvalitetsarbete

- så hittar du nuläget, styrkorna och områden för förbättring

Frågan om hur man får det systematiska kvalitetsarbetet att rulla på i vardagen är alltid högaktuell. Välkommen till en kurs som ger dig inspiration för att ge kvalitetsarbetet på fritidshemmet ny energi.

  • Lär dig hur du kan synliggöra vardagsrutinerna
  • Få kunskap om vilka framgångsfaktorer som bidrar till kvalitetsutveckling
  • Få metoder för att utvärdera verksamhetens resultat

Om kursen

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att i vardagsarbetet formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de gemensamma målen. Men ofta pratar vi med varandra på ett mer vardagligt sätt, ofta i tidsnöd, och vi stannar vid att planera aktiviteter. Genom att med olika typer av metoder kartlägga verksamheten kan vi lättare hitta våra styrkor så väl som områden för förbättring. Lägger vi sedan till tid för reflektion och förståelse för hur vi gör en analys via strukturerade kollegiala samtal når vi en ökad kvalité.

Innehåll

När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden. Nyckelordet för att lyckas är kontinuitet. Vi behöver utveckla system med enkla strukturer och rutiner i vardagen som gör att processen hela tiden fortsätter. När vi synliggör våra vardagsrutiner så att hela arbetslaget får en gemensam bild av verksamheten blir fler kollegor delaktiga och kan ta sitt ansvar för utvecklingen.

Hur kan vi se kopplingen mellan verksamheten och elevernas utveckling?
Att inte följa upp verksamhetens resultat leder till att vi inte alltid har klart för oss hur den påverkar elevernas lärande och utveckling. Det är lätt att fokus hamnar på elevens förutsättningar istället för att vi reflekterar över verksamhetens innehåll. Att möta olikheter bygger på ett inkluderande förhållningssätt. Vi synliggör de framgångsfaktorer som möjliggör kvalitetsutveckling.

Hur strukturerar vi vår tid för reflektion av verksamheten?
Det är många gånger svårt att sätta fingret exakt på vad som är viktigast att förbättra. Det förekommer ofta muntliga diskussioner som inte dokumenteras vilket leder till att arbetet med att utvärdera den egna verksamhetens resultat inte syns. Vi undersöker hur tid och struktur för kartläggning och dokumentation av nuläget kan ge oss en bra start.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Mål

Att kunna arbeta praktiskt och systematiskt med kvalitetsarbetet.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 17 oktober 2018
09.00 - 16.30 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.