IKT och digitala verktyg

Digitala verktyg, internet och sociala medier är numera vardagsmat från riktigt tidiga år. Många elever har inte fått den kunskap och erfarenhet som behövs för att möta denna komplexa webbverklighet. Här har fritidshemmet en möjlighet att verkligen göra skillnad. Lär dig att, med Lgr 11 som grund, hitta formen för ett medvetet IKT-arbete. Och sätt dig in i hur de digitala verktygen (främst iPads) kan användas på ett kreativt och stimulerade sätt i elevgruppen.

Välj 2-3 moduler.

Det talas en del om IKT och digitala verktyg i våra styrdokument. Hur utformar du verksamheten på fritidshemmet för att den ska ha vad som krävs, och för att IKT inte bara ska bli ett tidsfördriv på avdelningen? Lär dig att koppla viktiga läroplansområden som ”Normer och värden” och ”Elevernas ansvar och inflytande” till arbetet med IKT!
Den fria tidens lärande är numera starkt förknippat med internet och digitala verktyg. Eleverna har idag ytterligare en social arena att lära sig umgås på. Det betyder att uppdraget som pedagog på fritidshemmet har fått nya utmaningar! Det ställer krav på ett förändrat arbetssätt. Här får du en modell för regelbundet återkommande samtal och lärande runt säkerhet på nätet; källkritik, genus och andra stereotyper.
Kunskapen om modern teknik är både en jämställdhetsfråga och en demokratifråga. Alla ska få förutsättningar att lära sig att handskas med den. Utveckla din kunskap i hur IKT kan användas pedagogiskt genom spel, filmskapande, animation och dokumentation för att säkerställa att alla elever, oavsett social, ekonomisk eller etnisk bakgrund och könstillhörighet, får likartade förutsättningar.

Mina val

Till höger kan du se din dag byggas upp när du klickar i vilka moduler du vill ha. Välj 2-4 moduler ovan.

Du har inte valt någon modul

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti