Lärande och undervisning

Analysera mera på fritidshemmet!

– uppföljning och utvärdering behöver inte vara svårt
Lär er att:
  • Utvärdera era pedagogiska rutiner
  • Analysera med hjälp av pedagogiska planeringar och dokumentation
  • Skapa rutiner som gör utvecklingsarbetet enklare

Analyser det du har nytta av

Arbetssätt som, utan att vara för knepiga, hjälper oss att synliggöra och utvärdera det vi gör, vore inte det ett fantastiskt lyft för verksamheten? Vi behöver hitta sätt att analysera vår verksamhet som vi kan ha nytta av. Och som blir av! Under fortbildningen lär ni er hur ni gör dokumentation, reflektion, uppföljning och analys till en naturlig del av ert arbete. Tid är alltid en utmaning, men med struktur kan vi göra det till en naturlig del av veckoplaneringen.

Vad lär sig eleverna i vår verksamhet?

Det är alltid en utmaning att sätta fingret på hur det ser ut just nu. Vi blir lätt hemmablinda. En del i arbetet att analysera är att ringa in vad som ska analyseras. Vi undersöker och provar olika verktyg och metoder för att hitta och synliggöra nulägen.

Hur använder vi dokumentationen för att utveckla?

Vad är våra elever med om i vår fritidshemsverksamhet? Dokumentationen är ett viktigt verktyg men kräver vissa former för att den ska fånga lärandet och verksamhetens processer.

Hur utvärderar vi vår verksamhet utifrån målen?

Vad var det vi gjorde? Hur blev det? Vår vardag är en del av en målstyrd verksamhet. I vårt uppdrag ingår att formulera, beskriva och följa upp arbetet mot de målen, men oftast pratar vi lösningar här och nu och ofta i tidsnöd. Vi behöver stödstrukturer för att lyckas med vår analys.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare. Ni bör ha gått Planera och dokumentera på fritidshem eller ha grundläggande kunskap om att göra pedagogiska planeringar.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig