Modern fritidspedagogik

Det moderna fritidshemmets uppdrag

– En läroplanssäkrad verksamhet utifrån dagens krav och morgondagens önskemål
Fortbildningen lär er att:
  • Förverkliga en modern fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
  • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i dess många funktioner
  • Skapa ömsesidig samverkan mellan fritids och skola

Om fortbildningen

Se upp för avståndet mellan läroplan och verklighet! 
Fritidshemmet har många viktiga funktioner att fylla under skoldagen. Möjligheter blandat med svårigheter, hur ska vi räcka till? Vi måste hitta vår roll och vårt uppdrag. Det är här denna fortbildning tar avstamp – i att identifiera den moderna fritidspedagogiska rollen i förhållande till skolans önskemål och omgivningens krav. När vi benat ut vårt uppdrag, renodlat våra roller och mött upp vår elevgrupps behov kan vi skapa en modern fritidshemsverksamhet som utvecklar morgondagens vuxna i den inlärningsarena och utbildningszon fritidshemmet kan och bör vara. Att omsätta läroplanstexterna utifrån givna förutsättningar och på så sätt ta in läroplanen i vår och elevernas verklighet – där kan vi hitta det fritidspedagogiska uppdraget!

Innehåll

Hur tolkar vi det kompensatoriska och kompletterande uppdraget?
Läroplanen är inte ny men behöver alltid säkerställas i vår verksamhet. Med hjälp av läroplanen som karta kan vi navigera oss i terrängen som utgörs av vår elevgrupps behov. Det är här vi kan hitta den verksamhet elever idag behöver ha med sig i sina fortsatta liv, som föräldrar behöver ha hjälp av i vardagspusslet och som skolan söker samarbetspartner i. Vi kommer dyka djupare i på vilket sätt fritidshemmet kan verka som komplement och kompensatoriskt gentemot elever och skolan. Vad vinner elever, föräldrar, skola och fritids på detta samt hur ska vi göra för att lyckas.

Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
Rollerna är många för oss fritidslärare och -pedagoger. Vi ska hålla pass i skolan, ansvara för olika ämnen, planera och genomföra rastverksamhet, osv osv. Hur kan vi göra detta och fortfarande ha fritidshemmet som fokusområde? Det kräver noggrann eftertanke och planering. Vi måste hushålla med vår ork samt hitta pedagogisk hållbarhet med elevernas bästa för ögonen. Vi kommer under fortbildningen bjuda på mängder av praktiska lösningar och konkreta exempel för att du ska få bättre möjligheter att organisera all den fritidspedagogiska tiden med fortsatt styrfart och med fokus på vårt huvuduppdrag.

Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?
Alla elever lär sig på olika sätt. För somliga passar skolbänken i klassrummet utmärkt medan andra bättre tar till sig nya kunskaper när undervisningen är situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. När skola och fritids ömsesidigt kompletterar varandra ökar förutsättningarna för alla elever att nå kunskapsmålen och utvecklas till sin fulla potential. Vi kommer under fortbildningen titta på hur denna samverkan kan ta form, vilket förhållningssätt vi måste ha gentemot varandra samt konkreta exempel där man lyckats väl.

Detta får du

Denna fortbildning är praktiskt tipsande och inspiratoriskt lyftande. Den syftar till att öka förståelsen och insikten i uppdraget för att deltagaren ska kunna erbjuda eleverna fritidspedagogiska utvecklingszoner och bygga sin egna unika verksamhet utifrån vad som passar bäst just för sig, sin enhet och sina elever. Deltagaren lämnar med hopp i hjärtat, leende på läpparna och en vilja att förändra och prova nya saker redan imorgon.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti