Lärande och undervisning

Digitala verktyg på fritidshem

– stärk elevernas förmågor och möt dem i deras intresse
Fortbildningen lär er att:
  • Vara medskapande till roligt lärande
  • Använda digitala verktyg på ett kreativt och stimulerade sätt
  • Träna elevernas problemlösning och kreativa tänkande med enkel programmering 

Om fortbildningen

Idag är barn och unga både konsumenter och producenter på nätet. Med ett genomtänkt syfte och förhållningssätt till hur ni använder digitala verktyg i verksamheten kan ni stärka elevernas förmågor och digitala kompetens. Välkommen till en grundläggande fortbildning för er som känner er omsprungna av era elever.

Innehåll

Hur använder ni digitala verktyg för att utveckla elevernas förmågor?
Utmana elevernas nyfikenhet och kreativitet med digitala verktyg. Här får ni praktiska exempel på hur ni implementerar de nya skrivelserna i Kap 4 i läroplanen när det gäller digitaliseringen. Ni får prova flera olika applikationer som stödjer fritidshemmets uppdrag kring att arbeta digitalt och med digital kompetens.

Hur kan vi arbeta med enkla verktyg för att skapa film, animationer och collage med eleverna?
Att få möjlighet att uttrycka sig genom film är viktigt för att utveckla förståelse för de medier som omger oss i vardagen. Ni får testa iMovie och andra stimulerande appar som ger möjlighet till att utveckla estetiska processer. Ni får tips som även en ovan vuxen kan ta till sig, och som möjliggör för alla elever att vara med.

Hur kan vi introducera programmering på fritids för att öka elevernas nyfikenhet, kreativitet och kunnande? 
Robotar är både roligt och lärorikt samtidigt som eleverna tränar förmågor som problemlösning och logiskt tänkande. Här får ni möjlighet att prova olika program och applikationer för programmering på dator och iPad. Tänk att till exempel kunna spela piano på bananer!

Förberedelser

För att få ut så mycket som möjligt av dagen rekommenderar vi att ni tar med egen iPad/dator/chromebook.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare i fritidshem, fritidspedagoger, skolledare

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti