Ledarskap och kollegialt lärande

Kollegialt lärande på fritidshem

– hur tar vi till vara på varandra?
Välkommen att boka en uppdragsfortbildning som ger er större kunskaper om vad kollegialt lärande är. Ni får konkreta metoder och strategier för att arbeta strukturerat med det kollegiala lärandet på fritidshemmet.

Om fortbildningen

På varje fritidshem finns enorma resurser i form av pedagoger som sammanlagt har decennier av erfarenhet. Men för att ta vara på den möjligheten behöver vi strategier för hur vi kan stötta och utmana varandra. Om vi ska utveckla en professionell och reflekterande praktik så behöver vi skapa förutsättningar för ett kontinuerligt kollegialt lärande. Vi behöver ha en plan för hur vi ska använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter på ett professionellt sätt. Annars finns en risk att vi fastnar i ett kollegialt utbyte som mest är prat utan konkreta resultat.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur sker kollegialt lärande och varför behövs det?
När vi använder oss av varandras kompetenser leder det till att våra elever utvecklas. Kollegialt lärande handlar om att inte slösa bort våra individuella erfarenheter och reflektioner utan systematiskt koppla det till vårt resultat. Vi diskuterar varför det är nödvändigt med kollegialt lärande i dagens fritidshem utifrån vad forskning och våra styrdokument säger. Vi belyser vilka faktorer som ger de bästa förutsättningarna för att genomföra detta.

Hur arbetar vi konkret med kollegialt lärande?
Om vi ska lyckas med ett kollegialt lärande så behöver vi utmana vårt klimat och våra processer samt skapa mötesplatser. Tillsammans undersöker vi och prövar hur vi kan göra detta på olika sätt. Vi övar bland annat på att ge och ta emot feedback. Hur lyssnar vi? Vilka frågor ställer vi? Vilka strategier gör att vi kan gå från problem till att faktiskt kunna göra en förändring?

Hur påverkas vi i arbetslaget när vi går till ett målstyrt förhållningssätt?
När vi formulerar vårt arbete över tid beskriver vi ofta vad vi gjort mestadels i form av aktiviteter. Men det är svårare att beskriva elevers kunnande och hur det förändrats i förhållande till läroplansmålen. Att arbeta målstyrt kan i vissa fall bli en synvända. Utan mål kan vi inte utvärdera verksamheten på ett professionellt sätt. Vi ger exempel på hur analyser av verksamheten kan leda till nya mål som hjälper er att utvecklas.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Att få större kunskaper om vad kollegialt lärande kan vara samt konkreta metoder och strategier för att strukturerat arbeta kollegialt på fritidshemmet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson