Lärande och undervisning

Nätsmart på fritidshemmet

– Så utvecklar ni elevernas nätkompass och virtuella kompetens
Boka en fortbildning för alla på fritidshemmet som vill hitta formen för att arbeta förebyggande med värdegrundsarbete på nätet samt med digitala plattformar och sociala medier för att arbeta med källkritik. Fortbildningen ger er också kunskap om hur ni tar fram en plan emot kränkande behandling.

Om fortbildningen

Det finns mängder med sociala plattformar som barn och unga använder för att socialisera sig. Många barn använder sociala nätverk som har åldersrekommendationer från 13 år fast de är betydligt yngre. Sociala medier och dataspel blir en förlängning av det dagliga livet på skolan och fritids. Man kan säga att fritidsgården flyttat till nätet och att den är öppen dygnet runt. I många fall får eleverna lära sig att navigera helt utan stöd från vuxna.  Denna fortbildning ger er insikt och kunskap om hur ni kan stötta och finnas som bollplank för eleverna på fritids för en trygg, säker och rolig vistelse på nätet samt tips på aktiviteter och övningar med digitala redskap. Vi arbetar med Ipads och webbläsare.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur hjälper vi eleverna att bli nätsmarta?
Digitala verktyg och internet är en del av elevernas vardag. De är både konsumenter och producenter på nätet. Det är en komplex värld som vi vuxna behöver kliva in i för att kunna guida eleverna och förbereda dem för smarta och säkra val på nätet. Det viktigaste verktyget är samtalet! Fortbildningen ger er kunskap om hur ni samtalar med eleverna runt till exempel vänskap på nätet, likes, trakasserier och om vad eleven ska göra om denne hamnar på en obehaglig sida.

Hur blir man en bra kompis på nätet?'
Vad upplever våra elever i sina spelvärldar och i de sociala medierna? Det här är en bra startpunkt för att arbeta med elevernas sociala virtuella kompetens. I många fall har barnen skapat egna strategier att undvika eller klicka bort kränkande kommentarer, hot eller trakasserier, vilket riskerar att barnen blir utlämnade att själva lista ut vad man kan göra om detta händer. Där måste vi vuxna finnas som bollplank och arbeta förebyggande om vad barnen kan göra om de känner sig utsatta.

Det sociala samspelet på nätet kan ha både positiva och negativa konsekvenser. I båda fallen behöver vi pedagoger vara närvarande och förstå hur vi kan förstärka eller minimera det som sker. Under fortbildningen undersöker vi olika sätt att låta eleverna öva sig i detta.

Hur pratar vi om de jobbiga sakerna som händer på nätet?
Det är inte en fråga om eleverna kommer att hamna på en sida med obehagligt innehåll utan NÄR. En vanlig strategi är att klicka bort det obehagliga. Många elever vågar inte berätta för sina föräldrar på grund av rädsla för att de inte ska få spela eller använda plattformen igen. Vi pedagoger på fritids har möjlighet att göra skillnad, att förklara i stället för att förbjuda. Att fråga hur jargongen är i spelen de spelar och att samtala och visa intresse för hur de har det på nätet. När vi visar att vi är intresserade blir det lättare för eleverna att prata om det som känns jobbigt.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni lär er arbeta förebyggande med värdegrundsarbete på nätet och hur ni kan arbeta med digitala plattformar och sociala medier för att arbeta med källkritik. Fortbildningen ger er också kunskap om hur ni tar fram en plan emot kränkande behandling.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti