Specialpedagogik

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet (fd Särskilda behov på fritidshem)

– Så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
Fortbildningen lär er att:
  • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
  • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
  • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Om fortbildningen

Elever med npf möter ofta stora utmaningar i fritidshemmet. Det är större grupper och lösare strukturer med stor frihet och krav på egna initiativ. Dessutom har eleverna redan avverkat en lång skoldag och är kanske trötta redan när de kommer till fritidshemmet. När vi saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever påverkar det hela gruppen. Det har även stor effekt på vår egen arbetssituation. 

Vi måste hitta sätt att skapa en verksamhet som inkluderar alla elever och skapar utrymme för alla att må bra. Men hur gör vi det utifrån fritidshemmets förutsättningar? Välkommen till en fortbildning som lär er hur neuropsykiatriska funktionsvariationer och andra behov kan ta sig uttryck samt hur ni hanterar oroligheter och utmanande situationer. Men framför allt – hur ni förebygger och skapar goda förutsättningar för alla att lyckas.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner – allt kan påverkas av npf-diagnoser och andra funktionsvariationer. Men allt är inte diagnoser. Alla elever har olika behov baserat på mognad, utsatthet, hemförhållanden etc. Vad innebär variation i dessa funktioner och framförallt vilka effekter får det? När vi förstår hur, när och varför det blir svårt så kan vi också anpassa efter behoven istället för våra egna förutfattade meningar. Fortbildningen ger dig en fördjupad förståelse och hjälper dig att se kopplingen till er verksamhet.

Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
Komplexa svårigheter kräver inte nödvändigtvis komplexa strategier. När vi känner till de olika funktionsvariationernas symptom och utmaningar är det lättare att hitta strategier, strukturer och planeringar som fungerar. Hur skapar vi en tydlighet under vistelsen – vad ska jag göra, med vem och var någonstans? Har vi möjligheter att komma undan för att hitta lugn? Hur skapar vi förutsättningar för alla att hitta en meningsfull sysselsättning? Med en genomtänkt verksamhet blir fritidshemmet mer tillgängligt för alla elever. 

Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?
Ibland kan rutiner och traditioner göra oss blinda för vad som utmanar i vår verksamhet. Vi kanske till och med har byggt in hinder fast vi bara haft elevens bästa för ögonen. Vi måste ta ett steg tillbaka och lära oss att kartlägga och analysera den verksamhet vi erbjuder för att identifiera vilka moment som skapar svårigheter och därmed blir riskfaktorer för elever att misslyckas. Genom medvetenhet kan vi bygga bort hinder som finns och undvika att skapa nya.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti