Lärande och undervisning

Planera och dokumentera på fritidshem

– så fångar och utvecklar vi elevernas lärande
Fortbildningen lär er:
  • Dokumentation som lyfter verksamheten
  • Verktyg och tips som involverar eleverna i dokumentationen
  • Bygga in progression i planeringen

Om fortbildningen

Fritidshemmen har ett unikt uppdrag i att kombinera meningsfull fritid med undervisning. Men när vi saknar stödet som en pedagogisk planering ger, är det lätt att vi famlar bland olika aktiviteter. De kan vara nog så roliga och spännande men kan vi sätta ord på varför vi gör dem? Att bli trygg i planeringen och dokumentationen är att kunna sätta ord på verksamheten. Vi behöver kunna fånga det lärande som sker och uttrycka det lärande som vi vill ska ske. Välkommen till en fortbildning för dig som bottnar i läroplanen. Du lär dig hur du planerar verksamhet som utvecklar elevens lärande och hur du dokumenterar detta så att det utvecklar verksamhet, elever och pedagoger.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur skapar vi pedagogiska planeringar som lyfter verksamheten?
När vi planerar fritidshemsverksamheten utifrån aktivitet får vi svårt att fånga vilket lärande som sker. Vi behöver istället utgå ifrån en målstyrd verksamhet där vi på ett medvetet sätt planerar utifrån lärandet. Många fritidshem har nu ett mer medvetet sätt att arbeta med pedagogiska planeringar men många pedagoger vittnar om behovet av mer kunskap och mer inspiration. I fritidshemmen har vi en unik utmaning när vi ska kombinera meningsfull fritid och utforskande undervisning. Därför är det viktigt att vi känner oss trygga i hur det ska ske och hur vi involverar eleverna i detta. Under fortbildningen får du lära dig planera med lärandet i fokus. 

Hur planerar vi för progression i lärandet? 
Vi har inte pratat så mycket om progressionen tidigare när det gäller fritidshemsverksamheten. Det är också en av de saker vi har svårast att planera för och fånga när vi har en aktivitetsstyrd verksamhet. Eleverna kan under sina år i fritids möta samma aktivitet termin efter termin utan att vi har planerat för att de äldre elevernas lärande behöver se annorlunda ut än de yngres. Under fortbildningen får du lära dig om vilken progression vi planerar för elevernas lärande. Du får flera praktiska exempel för hur du bygger in det i planeringen så att ni får en bra överblick för de olika åldersgruppernas verksamhet.

Hur kan vi dokumentera lärandet på olika sätt?
Dokumentation är nödvändig för att fånga det lärande som sker. Det är också en grundbult för att kunna utveckla kvaliteten i det vi gör. Dokumentation kan vara många olika saker och under fortbildningen går vi igenom hur ni kan dokumentera på olika sätt för att få det stöd ni behöver för ert arbete. Vi går igenom olika verktyg och ni får tips på hur ni kan involvera eleverna i arbetet på ett lustfyllt sätt.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti