Lärande och undervisning

Utforskande pedagogik på fritidshem

– meningsfull undervisning där elevernas nyfikenhet spelar huvudrollen
Lär er att:
  • Skapa planeringar med mål, syfte, utveckling och lärande i fokus
  • Göra eleverna delaktiga och skapa progression i lärandet
  • Dokumentera för att utveckla

Vi behöver alltid få svar på frågan varför!

Vi behöver hitta det meningsfulla i att sätta ord på vår verksamhet. När vi vet målet så kan vi tillsammans hitta vägen dit. Den meningsfulla fritiden och det utforskande lärandet tar avstamp i fritidshemmets unika uppdrag. Men, när vi saknar stödet som den pedagogiska planeringen ger famlar vi lätt bland olika aktiviteter. Vilket lärande och vilka förmågor ska utvecklas och på vilket sätt kan vi skapa en utforskande undervisning som utvecklar eleverna? Vi behöver planera tillsammans men också dokumentera för att få en chans att utvärdera verksamheten. Att bli trygg i planering och dokumentation är att göra verksamheten tydlig och medveten både för dig och för eleverna. På den här utbildningen får du strukturer för vad som behöver planeras och hur en planering och dokumentation kan se ut. Du får verktyg för utveckling av det fritidspedagogiska uppdraget och dess undervisning.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen.

Hur skapar vi pedagogiska planeringar med mål och lärande i fokus?

När vi planerar fritidshemsverksamheten utifrån aktiviteter får vi svårt att fånga både lärandemål och resultat.  Med en tydlig struktur för den pedagogiska planeringen får vi möjligheter att hitta samsyn, arbeta målstyrt och kvalitativt samt att involvera eleverna. Allt det som faktiskt lyfter verksamheten till en medveten nivå, både genom att få samsyn kring vad meningsfull fritid verkligen innebär samt hur vi utvecklar den utforskande undervisningen. Under utbildningen får du lära dig att planera och dokumentera med mål och lärande i fokus.

Hur kan vi göra eleverna delaktiga och skapa en progression i lärandet?

När vi reflekterar över och utvärderar en i praktiken genomförd planering så får vi syn på nuläget. Vad var det vi gjorde och hur blev det? Vad utvecklade eleverna för kunskaper, vilka förmågor tränades, hur upplevde eleverna det som genomfördes? Vad är nästa steg i elevernas lärande?Vi tydliggör en progression i lärprocesserna och skapar långsiktiga och hållbara planeringar. Utbildningen ger dig konkreta exempel och verktyg för hur vi kan dokumentera lärandet på olika sätt.

Hur kan dokumentationen hjälpa oss att systematiskt utveckla kvaliteten i verksamheten?

Utbildningen ger insikt i det meningsfulla i att skapa strukturer och sätta ord på verksamheten, en grundbult i det systematiska kvalitetsarbetet för utveckling.  Vi behöver hitta ett sätt att analysera vår verksamhet som vi kan ha nytta av. Under fortbildningen lär du dig hur dokumentation, reflektion och analys blir en naturlig del av fritidshemmets verksamhet. Tillsammans provar vi olika verktyg och metoder för det systematiska kvalitetsarbetet.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti