Lärande och undervisning

Utveckla förmågorna på fritidshemmet

- hur samverkar vi med elevens hela dag i fokus?
När fritidshemmet och skolan hittat bra samverkansformer får eleverna än fler chanser att träna sina förmågor och utveckla sitt lärande. Den här uppdragsfortbildningen vänder sig till lärare i fritidshem, men än mer givande om även lärare i grundskolans lägre åldrar deltar. Vi anpassar fortbildningen så att den passar era förutsättningar.


Om fortbildningen

Skoldagen är inte slut bara för att skolan tagit slut. Vi vuxna behöver samverka under elevens hela dag för att skapa en samsyn kring vilka förmågor som ska utvecklas. Hur kan vi tillsammans samarbeta så att vi ser till att vi använder våra olika kompetenser på bästa sätt? För att nå en gemensam pedagogisk plattform att arbeta utifrån behöver vi tillsammans fokusera på vilka vinsterna blir för eleverna och även det egna pedagogiska arbetet. Den här dagen ger möjlighet till att få insikter och verkliga exempel på hur det kan gå till där det fungerar.

Målgrupp

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Innehåll

Hur kan vi skapa en gemensam helhet för elevens lärande?
Om vi inte har en gemensam förståelse för vad fritidshemmet kan bidra med till elevernas lärande, genom till exempel möjlighet till lek och sociala aktiviteter, bidrar det till att elevens tid i skolan präglas av olika världar, två lärkulturer. Vilken helhet handlar läroplansmålen om och vilken typ av kunskap ska vi gemensamt utveckla hos våra elever? Att vara ledare för någon annans utveckling ställer stora krav på medvetenhet. Det handlar om att utveckla de förmågor som sätter lärandet i ett sammanhang.

Hur utvecklar vi elevernas lärande genom att sätta förmågorna i centrum?
Vi på fritidshemmet har en unik chans att ge våra elever varierade möjligheter att träna sina förmågor i linje med uppdraget. Däremot behöver vi konkretisera förmågorna för eleverna och rigga situationer i fritidshemmet där det ges möjlighet till kontinuerlig träning. Vi vet genom forskning att återkopplingens betydelse är stor. Hur stödjer vi eleven i att få syn på sin egen förmågeutveckling?

Hur får vi syn på lärsituationerna?
Det kan vara svårt att se vad vi ska samverka kring på fritidshemmet. Kanske sker det flera lärsituationer utan att vi riktigt är medvetna om dem. När vi gemensamt identifierar lärandet i vardagliga situationer kan vi utifrån våra olika kompetenser stärka eleven under hela dagen. Du får metoder och verktyg med sikte på fungerande samverkan och samarbete med elevens hela dag i fokus.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Du får metoder för hur du kan arbeta med elevernas förmågeutveckling. Du får också verktyg som hjälper dig skapa en god samverkan, både inom fritidshemmet och med övriga skolan.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti