Frukostmöten för skolledare
Välkommen till våra kostnadsfria frukostmöten för skolledare.

Här har du chansen att lyssna på någon av våra kunniga fortbildare som på en övergripande nivå berättar om ett specifikt ämne. Efter föreläsningen finns det tillfälle till samtal och reflektion och information från våra fortbildningsrådgivare. Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost och vi tar emot 10 deltagare per frukostmöte. Först till kvarn gäller!
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar sfi-skola

Frukostmöte för sfi-rektorer

– Hur stöttar du dina lärare att anpassa arbetssätten?

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur undervisningen påverkas av att vi nu får sammanhållna studievägar. En effekt av detta blir ett mer heterogent elevunderlag på nivå C och D och att många lärare kanske får möta en elevgrupp som de inte är vana vid. Vi möts under frukostmötet i frågeställningen Hur stöttar vi lärarna att anpassa arbetssätten? Även om studievägarna har samma kunskapskrav behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt för att alla elever ska kunna nå kunskapskraven. 

Stockholm
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar förskola

Frukostmöte för förskolechefer

– Vad behöver mina medarbetare?

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur du får reflektion och analys att genomsyra er verksamhet och arbetssätt. Vi möts i frågeställningen Vad behöver mina medarbetare för att lyckas med detta? Visst kan det kännas som att tiden inte räcker till för all kvalitetsutveckling, men i dialogen med andra förskolechefer och våra duktiga fortbildare kan vi öppna dörrar till nya möjligheter och arbetssätt.

Stockholm
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar grundskola

Frukostmöte för rektorer i grundskolan

– Hur stöttar du dina lärare att utveckla elevernas lärande?

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur ni kan utveckla undervisningen på din skola. Modern forskning visar att när vi arbetar medvetet med tänkande, mindset och relationer händer det massor med eleven. Vi möts under frukostmötet i frågeställningen Hur stöttar vi våra lärare att utveckla elevernas lärande? 

Visst kan det kännas som en stor och nästan oöverskådlig fråga, men i dialogen med andra rektorer och våra duktiga fortbildare kan du få syn på flera nya möjligheter och prioriteringar. Vi vet att vi på Lärarfortbildning har mycket att bidra med i denna utvecklingsresa.

Stockholm

Kontakta oss