Frukostmöten för skolledare
Välkommen till våra kostnadsfria frukostmöten för skolledare.

Här har du chansen att lyssna på någon av våra kunniga fortbildare som på en övergripande nivå berättar om ett specifikt ämne. Efter föreläsningen finns det tillfälle till samtal och reflektion och information från våra fortbildningsrådgivare. Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost och vi tar emot 10 deltagare per frukostmöte. Först till kvarn gäller!
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar förskola

Frukostmöte för förskolechefer

– Vad behöver mina medarbetare?

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur du får reflektion och analys att genomsyra er verksamhet och arbetssätt. Vi möts i frågeställningen Vad behöver mina medarbetare för att lyckas med detta? Visst kan det kännas som att tiden inte räcker till för all kvalitetsutveckling, men i dialogen med andra förskolechefer och våra duktiga fortbildare kan vi öppna dörrar till nya möjligheter och arbetssätt.

Stockholm
Målgrupp:
Rektorer i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Frukostmöte för rektorer i grund- och gymnasiesärskolan

– hur stöttar du dina lärare i att utveckla bedömningen?

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett kostnadsfritt frukostmöte om hur ni kan utveckla bedömningen i kollegiet.

Stockholm
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar grundskola

Frukostmöte för rektorer i grundskolan

– Hur stöttar du dina lärare att utveckla elevernas lärande?

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte med fokus på hur ni kan utveckla undervisningen på din skola. Modern forskning visar att när vi arbetar medvetet med tänkande, mindset och relationer händer det massor med eleven. Vi möts under frukostmötet i frågeställningen Hur stöttar vi våra lärare att utveckla elevernas lärande? 

Stockholm
Målgrupp:
Du som leder och utvecklar fritidshemsverksamheten

Frukostmöte för rektorer med ansvar för fritidshem

– hur stöttar du din personal att undervisa i en målstyrd verksamhet?

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostmöte med fokus på att utveckla undervisningen i er fritidshemsverksamhet. Skolinspektionens senaste rapport pekar tydligt på den utvecklingsresa som många verksamheter står inför. En av de viktigaste utvecklingsområdena för dig som rektor är att ”Styra personalens planering så att den i högre grad riktas mot uppdraget att stimulera elevernas utveckling och lärande”. Vi på Lärarfortbildning vill gärna dela med oss av vår kunskap om hur du lyckas med det. 

Kontakta oss