Frukostmöte för rektorer med ansvar för fritidshem

– hur stöttar du din personal att undervisa i en målstyrd verksamhet?
Frukostmöte för dig som vill:
  • Prata utveckling i ett litet sammanhang i en grupp om max 10 grundskolerektorer
  • Träffa vår skolutvecklare och fortbildare Susanne Weiner Ahlström
  • Få information om hur Lärarfortbildning kan stötta er i att utveckla er undervisning i fritidshemmet 

Om frukostmötet

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur ni kan utveckla undervisningen i er fritidshemsverksamhet. Skolinspektionens senaste rapport pekar tydligt på den utvecklingsresa som många verksamheter står inför. En av de viktigaste utvecklingsområdena för dig som rektor är att ”Styra personalens planering så att den i högre grad riktas mot uppdraget att stimulera elevernas utveckling och lärande”. Vi på Lärarfortbildning vill gärna dela med oss av vår kunskap om hur du lyckas med det. 

Visst kan det kännas som en stor utmaning att lämna den aktivitetsbaserade planeringen bakom sig och fullt ut omfamna fritidshemspedagogiken i den målstyrda. Vi tror att du i dialogen med andra rektorer och våra duktiga fortbildare kan få syn på nya möjligheter och prioriteringar under det här frukostmötet.

Vill du ha en enskild konsultation?

Alla deltagare på frukostmötet erbjuds en timmes gratis konsultation som bokas med Susanne Weiner Ahlström. Det ger dig möjlighet att prata med oss om hur din fritidshemsverksamhet kan utveckla undervisningen utifrån era egna specifika utmaningar.

Målgrupp

Rektorer som leder och utvecklar fritidshemsverksamheten

Marie Löthman

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson

Stockholm, 9 mars 2018
08.00-10.00 | 0kr
Anmäl dig här>>
Mötet är kostnadsfritt.* Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost från och med kl. 08.00. Vi tar emot max 10 deltagare per frukostmöte.
Först till kvarn gäller!

*En administrativ avgift på 250kr tillkommer vid no-show.


Föreläsare: Susanne Weiner Ahlström

Susanne stödjer skolledare och pedagoger i att utveckla ledarskapet och lärandeprocesser genom att tydliggöra en pedagogisk konsekvens utifrån aktuell forskning inom lärandeprocesser. Att kunna kvalitetssäkra läs- och skrivutvecklingen men också att kunna återinlära för elever med läs- och skrivsvårigheter är utbildningsområden som Susanne framgångsrikt leder.

Susanne är utbildare och konsultchef på Lärarfortbildning.