Frukostmöte för rektorer i grund- och gymnasiesärskola

– hur stöttar du dina lärare i att utveckla bedömningen?
Frukostmöte för dig som vill:
  • Prata bedömning i ett litet sammanhang i en grupp om max 10 grundskolerektorer
  • Träffa vår skolutvecklare och fortbildare Susanne Weiner Ahlström
  • Få information om hur Lärarfortbildning kan stötta er i att utveckla er bedömning

Om frukostmötet

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur ni kan utveckla bedömningen i kollegiet. Dina lärare måste få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop på ett sätt som skapar lärande. Att utveckla lärarnas kunskap om bedömning handlar om att tillsammans skapa en skola där förutsättningarna för att eleven ska kunna nå sin fulla potential är de bästa. Vi på Lärarfortbildning vill gärna dela med oss av vår kunskap om hur du lyckas med det.

Vill du ha en enskild konsultation?

Alla deltagare på frukostmötet erbjuds en timmes gratis konsultation som bokas med Susanne Weiner Ahlström. Det ger dig möjlighet att prata med oss om hur din skola kan utveckla undervisningen utifrån era egna specifika utmaningar.

Målgrupp

Rektorer i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Marie Löthman

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson

Stockholm, 12 april 2018
08.00-10.00 | 0kr
Anmäl dig här>>
Mötet är kostnadsfritt.* Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost från och med kl. 08.00. Vi tar emot max 10 deltagare per frukostmöte.
Först till kvarn gäller!

*En administrativ avgift på 250kr tillkommer vid no-show.


Föreläsare: Susanne Weiner Ahlström

Susanne stödjer skolledare och pedagoger i att utveckla ledarskapet och lärandeprocesser genom att tydliggöra en pedagogisk konsekvens utifrån aktuell forskning inom lärandeprocesser. Att kunna kvalitetssäkra läs- och skrivutvecklingen men också att kunna återinlära för elever med läs- och skrivsvårigheter är utbildningsområden som Susanne framgångsrikt leder.

Susanne är utbildare och konsultchef på Lärarfortbildning.