Frukostmöte för rektorer i grundskolan

– hur stöttar du dina lärare att utveckla elevernas lärande?
Frukostmöte för dig som vill:
  • Prata utveckling i ett litet sammanhang i en grupp om max 10 grundskolerektorer
  • Träffa vår skolutvecklare och fortbildare Susanne Weiner Ahlström
  • Få information om hur Lärarfortbildning kan stötta er i att utveckla era arbetssätt

Om frukostmötet

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur ni kan utveckla undervisningen på din skola. Modern forskning visar att när vi arbetar medvetet med tänkande, mindset och relationer händer det massor med eleven. Vi möts under frukostmötet i frågeställningen Hur stöttar vi våra lärare att utveckla elevernas lärande?

Visst kan det kännas som en stor och nästan oöverskådlig fråga, men i dialogen med andra rektorer och våra duktiga fortbildare kan du få syn på flera nya möjligheter och prioriteringar. Vi vet att vi på Lärarfortbildning har mycket att bidra med i denna utvecklingsresa.

Vill du ha en enskild konsultation?

Alla deltagare på frukostmötet erbjuds en timmes gratis konsultation som bokas med Susanne Weiner Ahlström. Det ger dig möjlighet att prata med oss om hur din skola kan utveckla undervisningen utifrån era egna specifika utmaningar.

Målgrupp

Du som leder och utvecklar grundskola

Marie Löthman

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson

Stockholm, 27 april 2018
08.00-10.00 | 0kr
Anmäl dig här>>
Mötet är kostnadsfritt.* Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost från och med kl. 08.00. Vi tar emot max 10 deltagare per frukostmöte.
Först till kvarn gäller!

*En administrativ avgift på 250kr tillkommer vid no-show.


Föreläsare: Susanne Weiner Ahlström

Susanne stödjer skolledare och pedagoger i att utveckla ledarskapet och lärandeprocesser genom att tydliggöra en pedagogisk konsekvens utifrån aktuell forskning inom lärandeprocesser. Att kunna kvalitetssäkra läs- och skrivutvecklingen men också att kunna återinlära för elever med läs- och skrivsvårigheter är utbildningsområden som Susanne framgångsrikt leder.

Susanne är utbildare och konsultchef på Lärarfortbildning.