Frukostmöte för sfi-rektorer

– Hur stöttar du dina lärare att anpassa arbetssätten?
Frukostmöte för dig som vill:
  • Prata utveckling i ett litet sammanhang i en grupp om max 10 sfi-rektorer
  • Träffa vår expert och fortbildare Ivana Eklund
  • Få information om hur Lärarfortbildning kan stötta er i att utveckla era arbetssätt

Om frukostmötet

Lärarfortbildning bjuder in dig till ett frukostmöte om hur undervisningen påverkas av att vi nu får sammanhållna studievägar. En effekt av detta blir ett mer heterogent elevunderlag på nivå C och D och att många lärare kanske får möta en elevgrupp som de inte är vana vid. Vi möts under frukostmötet i frågeställningen Hur stöttar vi lärarna att anpassa arbetssätten? Även om studievägarna har samma kunskapskrav behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt för att alla elever ska kunna nå kunskapskraven.

I dialogen med andra rektorer och vår duktiga fortbildare Ivana Eklund kan du få syn på flera nya möjligheter och prioriteringar. Vi vet att vi på Lärarfortbildning har mycket att bidra med i denna utvecklingsresa.

Vill du ha en enskild konsultation?

Alla deltagare på frukostmötet erbjuds en timmes gratis konsultation med Ivana Eklund. Det ger dig möjlighet att undersöka hur din sfi-verksamhet kan utveckla arbetet kring sammanhållna studievägar och skapa en individanpassad och flexibel undervisning för alla elever.

Målgrupp

Du som leder och utvecklar sfi-skola

Marie Löthman

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille

Stockholm, 15 december 2017
08.00-10.00 | 0kr
Anmäl dig här>>
Mötet är kostnadsfritt.* Vi bjuder på en nyttig och fräsch frukost från och med kl. 08.00. Vi tar emot max 10 deltagare per frukostmöte.
Först till kvarn gäller!

*En administrativ avgift på 250kr tillkommer vid no-show.


Föreläsare: Ivana Eklund

Ivana Eklund är legitimerad lärare med både lång yrkeserfarenhet och bred pedagogisk kompetens, inte minst inom lärande med hjälp av digitala resurser och grundläggande litteracitetsundervisning på sfi. Ivana beskrivs ofta som en positiv, kunnig och engagerad pedagog och anses vara en stor inspiratör. Just nu är Ivana dock mest verksam som föreläsare, författare och konsult när det gäller sfi-undervisning och digitalisering.