Webbinar 31 augusti

Webbinar med Nathalie Lindgren den 31 augusti

Många upplever den obligatoriska kartläggningen i förskoleklassen som en utmaning. Hur kan man förena den med en inspirerande undervisning? Låt dig inspireras av vår fortbildare Nathalie Lindgren som nu släpper sin första bok: Stationsarbete för undervisning och kartläggning i förskoleklass

Nathalie har utvecklat ett både lustfyllt, relationsskapande och tidseffektivt undervisningssätt genom sitt stationsarbete.  Under webbinaret ställer vi tre frågor till henne:

  • Hur kan stationsarbete utformas för att förskoleklassens kartläggningar ska bli en del av den ordinarie undervisningen?
  • Hur kan resultaten av kartläggningarna användas för att anpassa och differentiera undervisningen?
  • Hur kan bildstöd användas för att förtydliga undervisningen?

Läs mer om webbinaret och anmäl dig här>>
I höst går kursen om kartläggning vid hela fem tillfällen! Passa på att boka din plats nu. Mer om kursen>>

Fortbildningar inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Önskar ni att utveckla språkkunskaperna för er skolas elever i både tal och skrift? Vi erbjuder fortbildningar som stöttar er i ert arbete och ger er verktyg och hjälpmedel.

Läs mer om fortbildningar för språkutveckling >>

Undervisningsstrategier

Undervisningsstrategier

Elevers lärande och utveckling är beroende av lärmiljöer som kännetecknas av kunskap, trygghet, delaktighet, meningsfullhet och struktur. Genom aktuell forskning och praktiknära exempel sätter konferensen Undervisningsstrategier fingret på vad som utmärker en undervisning med fokus på kunskap i en skola där elever mår bra. 

Möt Magdalena Berger, Alva Appelgren, Anna Sterlinger Ahlring, Anette Jahnke och Cecilia Düringer på höstens spännande konferens.

Från hemmasittare till återvändare

Från hemmasittare till återvändare

Boktips: Från hemmasittare till återvändare

Hur förebygger vi problematisk skolfrånvaro? Vad behöver vi göra för att locka tillbaka en elev som blivit hemmasittare? Hur kan vi arbeta för att elever som av olika orsaker inte kan vara i skolan kan få betyg för att gå vidare till fortsatta studier?

Sirkka Persson har arbetat som rektor i drygt 18 år på Kringlaskolan i Södertälje. Trots att skolan är belägen i ett särskilt utsatt område, framhölls den som ett av 100 exempel på utmärkta skolor i världen 2020. Samma år nominerades Sirkka Persson till årets rektor. I den här boken delar Sirkka generöst med sig av sin kunskap kring hemmasittare - utmaningar och lösningar.

För, som Sirkka skriver: ”Oavsett vilka orsaker som finns till att en elev inte klarar av att vara i skolan, så är det vi i skolan som har ansvar att hitta lösningar så att eleven ska kunna vara där.” Mer om Från hemmasittare till återvändare - vägar till skolnärvaro här>>

Utveckla ditt pedagogiska ledarskap

Du har väl inte missat att vi har ett brett utbud av kurser för rektorer, arbetslagsledare, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling?

En nyhet för i år är våran Processledarutbildning där du får verktyg och metoder för att driva en undervisningsnära skolutveckling.

Här hittar du:
Ledarskapskurser
Ledarskapskonferenser
Ledarskapsböcker

Boka kurser direkt till er skola - digitalt eller på plats hos er

Du känner väl till att alla kurser kan genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03 och evert.norberg@lararfortbildning.se

Uppdragsfortbildning speciellt för grundskolan >>