Betyg- och bedömningsverkstäder

Välkommen till våra verkstadskurser för lärare i grundskolan

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion och skapa lösningar på olika utmaningar. Verkstadskurserna har flippat undervisningen och ger dig därför föreläsning och teoretisk grund före kurs i form av film. Kom och träna på att sätta rätt betyg och lär dig teknikerna bakom formativ bedömning.

Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad matematik åk 4-6

– träning i att sätta rätt betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för matematiklärare i årskurs 4-6. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja sitt uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad matematik åk 7-9

– träning i att sätta rätt betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för matematiklärare i årskurs 7-9. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja sitt uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Betygsverkstad svenska åk 4-6

- träning i att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för svensklärare i årskurs 4-6. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja vårt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Betygsverkstad svenska åk 7-9

- träning i att sätta rättssäkra betyg

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning för svensklärare i årskurs 7-9. Med träning i att sätta korrekta betyg kan vi både fullfölja vårt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera vår undervisning.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 4-6

Formativ verkstad åk 4-6

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning för lärare i årskurs 4-6. Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 7-9

Formativ verkstad åk 7-9

- träning i Dylan Wiliams formativa verktygslåda

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i formativ bedömning för lärare i årskurs 7-9. Du lär dig teknikerna bakom de formativa strategierna så att du kan få BFL att fungera i ditt klassrum.

Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson