Hur ska jag räcka till för alla mina elever? Hur får jag de svagaste att lyckas? Med olikheten som norm vill Fredrik Ahlén besvara de frågor om inkludering som lärare har formulerat under hans föreläsningar runt om i landet.

Genom att varva egna erfarenheter med aktuell forskning visar han hur lärare på olika sätt kan möta och utmana elever i svårigheter. Med principen hellre små steg än stora kliv fokuserar han på hur skolutveckling i en inkluderande riktning kan göra det möjligt för eleverna att successivt nå framgång utifrån sina förutsättningar.

De olika kapitlen i boken tar sin utgångspunkt i frågor som Fredrik Ahlén har samlat på sig när han föreläst för lärare och skolledare. I slutet av boken återfinns själva frågorna. Boken avslutas sedan med ett antal övningar, som är tänkta att fungera som underlag för diskussioner lärare emellan.

Boken vänder sig till lärare, specialpedagoger och skolledare i grundskola och gymnasium samt till lärarstudenter.

Fredrik Ahlén är SO-lärare i årskurs 4–9 och har en magisterexamen i specialpedagogik. Nu arbetar han som biträdande rektor. Han är också aktiv som skolutvecklare, författare, föreläsare och lärarfortbildare.

Innehåll
Förord
Inledning
Goda vanor i skolan
De framgångsrika
I en inkluderande riktning
Det sociala klimatet
Mening och sammanhang
Stödjande förväntningar
Olikhet och gemenskap
Ett klassrum för alla elever
Litteratur
Frågor
Övningar