Många av de frågor jag fått det senaste året har handlat om bedömning och betyg och hur vi kan planera undervisning som ger större effekt på elevernas lärande. Andra frågor som verkar vara aktuella är mindset, konflikthantering och avkodning. Det har vi tagit fasta på inför 2018.

Kika lite närmare på mina favoriter här nedanför.

//Carina Svensson,
fortbildningsrådgivare för grundskolan

Sätt rätt betyg

Boka en fortbildning som ser till att lärare känner sig trygga med att de betyg de har satt är korrekta. Läs mer

Mindset, grit och jävlar anamma

Boka en fortbildning för lärare som vill lära sig om hur vi får våra elever att se på sin förmåga som något förändringsbart.
Läs mer

Konflikthantering och motstånd i arbetslaget

Boka en uppdragsfortbildning för personal i grundskolan som vill lära sig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt. 
Läs mer

Knäck avkodningen

Boka en uppdragsfortbildning där ni får verktyg för den delen Läslyftet inte kan erbjuda, nämligen att effektivt träna avkodningen.
Läs mer

Så funkar uppdragsfortbildning

Konferenstips! Missa inte
Förstelärarnas rikskonferens 2018


I år med fokus på hur vi ökar likvärdigheten på den egna skolan genom kollegialt lärande.

Läs mer och boka

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson