Fortbildningar inom NPF

NPF är en stor fråga och en utmaning som många möter. Här har vi samlat alla våra fortbildningar för just NPF och specialpedagogik.  

KONFERENS
NPF-säkrad lärmiljö


Välkommen till konferensen som vill sprida kunskap, förhållningssätt och verktyg för att skapa en tillgänglig och likvärdig lärmiljö för alla elever. Med hjälp av några av de bästa föreläsarna inom området får du fördjupa din kunskap och förståelse samt fylla på din verktygslåda inför mötet med elever med NPF-svårigheter.

Denna konferens riktar sig till
: lärare, rektorer, speciallärare, specialpedagoger, elevassistenter och elevhälsoteam i grund- och gymnasieskola.
KURS
NPF och beteendeproblematik


När vi saknar kunskap och förståelse för elever men NPF så medför det att vi också saknar strategier för att skapa en fungerande vardag för dessa elever. Det medför att hela gruppen påverkas och att det får stor effekt på din arbetssituation. Vi behöver skapa en tillgänglig skola för alla med hjälp av kunskap och förståelse för vad funktionsvariationer och beteendeproblematik innebär. Genom att tydliggöra och anpassa elevens vardag skapar vi de möjligheter som medför en positiv skolgång för eleven.

Denna kurs finns anpassad för: fritidshemmet, grundskolan och gymnasieskolan.
Målgrupp: lärare, pedagoger, rektorer, speciallärare, elevassistenter och specialpedagoger.
INSPIRATIONSFÖRELÄSNING
NPF
- Så hanterar vi beteendeproblematik i skolan

Välkommen att boka en inspirationsföreläsning om att förebygga ohälsa och hinder i lärandet för elever med NPF-problematik.

Du kommer att få hjälp att se viktiga signaler som dessa elever sänder ut och att tolka beteenden som ofta är stressande för både elev och lärare. Du får också konkreta verktyg för att anpassa skolvardagen så att den fungerar bättre för alla.

En inspirationsföreläsning bokas på plats hos er. Inga grupparbeten, inga workshops - bara ren och skär inspiration. Johan Danielsson, föreläsare inom NPF, ger er nya perspektiv.  
Målgrupp: hela arbetslaget.

UPPDRAGSFORTBILDNING
SKICKLIGA PROCESSLEDARE
– designar er interna fortbildning så ni får den utmaning och handlingskraft ni behöver.

Uppdragsfortbildning väljer ni när ni vill förstärka ert kollegiala lärande med en skicklig processledare som utmanar och inspirerar. Gemensam fortbildning i kollegiet ger er ett gemensamt språk för utveckling. 

Jag heter Evert, hör av dig till mig när du vill boka fortbildning till din skola. Vårt jobb är att skräddarsy er fortbildning så den passar era behov, på ett datum som passar er almanacka och till ett pris som passar er plånbok. 


Kontakta oss:   
Evert Norberg Karkulahti 

Vill ni komma till oss,
eller ska vi komma till er?

Boka uppdragsfortbildning på plats hos er. Vi designar och skräddarsyr fortbildningen så den matchar era behov och önskemål.

Så funkar uppdragsfortbildning